חזון ויעדים יחידות הפקולטה מרכזי ומכוני מחקר ביטאון הפקולטה ספריה לוח סמינרים חדשות מפה גלריה סרטונים מלגות ספר טלפונים לוח סמינרים

פרסי הצטיינות בלימודים לתואר ראשון

פרסי הצטיינות בלימודים לתואר ראשון

שם הקרן

מקימי הקרן והתורמים

  הצטיינות בנושא

אגודת המודדים המוסמכים בישראל

אגודת המודדים

מצטיין במסלול להנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

ד"ר עוזי מנחם ז"ל ומירה אורשן

רעייתו מירה אורשן

והבנות אורנה ואביטל

מצטיין השנה במקצוע "פרויקט בניהול הבנייה"

 

איתנית

חב' איתנית בע"מ

פרויקט מצטיין בקורס "חומרים פלסטיים וחומרים מרוכבים"

פרופ' יצחק אלפן ז"ל

רעייתו ליזה אלפן  ומוקירי זכרו

מצטיין במקצוע גיאומכניקה

זיוה ואלברט בן-דוד

חב' אבן-זיו בע"מ

סטודנט "מצטיין הפקולטה" בלימודי הסמכה

סרן גל ויסברג ז"ל

ויסברג יעל ואלכס

מצטיין בפרויקט "סקר קרקעות ומערכות מידע גיאוגרפיות"

אסתר ופרופ' גדליהו ויסמן ז"ל

המשפחה ומוקירי זכרם

מצטיין במקצוע הנדסת קרקע

זיבק את סבאג בע"מ

מרואן זיבק ונסים סבאג

מצטיין במקצוע "מדידות GPS"

גניה ופרופ' אהרון זסלבסקי ז"ל

פרופ' אהרון זסלבסקי ובניו

מצטיין השנה במקצוע "תורת החוזק 2"

רונן כהן ז"ל

עוזי מנור ז"ל

יונה-יעוץ וניהול הנדסי בע"מ

מצטיין במקצוע "מיסעות גמישות"

מצטיין במקצוע "מיסעות קשיחות"

בוגרי מחזור ל"ה

בוגרי מחזור ל"ה בפקולטה

מצטיין ב "פרויקט מורחב בקונסטרוקציות"

גולדה וחיים ליבנה ז"ל

מרים ואברהם ברזובסקי (ליבנה) ז"ל

פרופ' משה ליבנה ומשפחתו

פרופ' משה ליבנה ומשפחתו

מצטיין במקצוע "הנדסת תחבורה", סמסטר ב'

מצטיין במקצוע "הנדסת תחבורה", סמסטר א'

טוביה נצר ז"ל

משפחת נצר

חברת אינטרדקו בע"מ

פרויקט מצטיין במקצוע "בניית המהנדס"

תשלובת ספנקריט וענבי-גוטליב

תשלובת ספנקריט ישראל

ענבי-גוטליב מהנדסים

פרויקט מצטיין במקצוע "בניה מתועשת"

 

מרים קרני ז"ל

פרופ' יוסף קרני ומשפחתו

מצטין בהסמכה במקצוע "הנדסת תעבורה"

אביאל, ענת ועופר רון ז"ל

כרמית רון

מצטיין בקובץ מקצועות גיאודזיה

פרופ' רחל שלון ז"ל

בני המשפחה

פרויקט מצטין במקצוע "טכנולוגיה מתקדמת של בטון" 

פרופ' בנימין שמוטר ז"ל

חבריו ומוקירי זכרו

רעיתו רחל שמוטר וילדיו

מצטין במקצוע "גיאודזיה מתימטית"

מצטין במקצוע "יסודות המיפוי והמדידה 2"

הקרן ע"ש משה שנבל

חיה שנבל וצחי שנבל

יצירתיות ומצוינות בהנדסה אזרחית וסביבתית

רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז"ל

אברהם ורחל ברנוביץ

מלגות תמיכה ללימודים

אינג' יעקב פינצ'וק ז"ל

האב שמעון פינצ'וק ז"ל

מלגות תמיכה ללימודים

זלמן, ברכה ובנם מיכאל שריון ז"ל

המשפחה ומוקירי זכרם

מלגות תמיכה ללימודים

פייגה ויצחק טרייביץ ז"ל

צביה ברלינסקי ז"ל

סטודנטים מצטיינים במסלול להנדסה חקלאית

  

מלגות לימוד ותמיכה כלכלית בתואר ראשון

הקרן / התרומה ע"ש

מקימי הקרן / התורמים

יונה ולאה שטרייפלר ז"ל

יוסף וחוה איזנפלד ז"ל

יצחק וציפורה שטרייפלר-שביט

רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז"ל

אברהם ורחל ברנוביץ ז"ל

האורגניזם השלם

משרד החקלאות

אינג' יהודה זהר ז"ל

בני משפחת זהר

אינג' יעקב פינצ'וק ז"ל

האב שמעון פינצ'וק ז"ל

זלמן, ברכה ובנם מיכאל שריון ז"ל

המשפחה ומוקירי זכרם

עידוד סטודנטים מצטיינים מהסקטור הערבי

ועדה ציבורית מהסקטור הערבי

שרה ואריה קורנברג ז"ל

סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים. "יצ-אר" בע"מ

חיפוש
עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design