חזון ויעדים יחידות הפקולטה מרכזי ומכוני מחקר ביטאון הפקולטה ספריה לוח סמינרים חדשות מפה גלריה סרטונים מלגות ספר טלפונים יום עיון בנושאי מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור 25.1.2018 לוח סמינרים

היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות

ראשון לאוקטובר,שנת 2002. הפקולטה להנדסה חקלאית מתאחדת עם הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ומהווה כיום חלק מהיחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות.

היחידה החדשה מונה  24 חברים וכתוצאה מכך גדל מספר ומגוון נושאי ההוראה והמחקר.

חברי היחידה מלמדים קורסים בלימודי הסמכה ומוסמכים בנושא סביבה, מים וחקלאות.

 

בלימודי ההסמכה מוצעים מספר מסלולי לימוד:

 בלימודי מוסמכים מוענק תואר-שני במסלולים הבאים: 

 • מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (הידרודינמיקה ומשאבי מים)
 • מגיסטר למדעים בהנדסה וניהול משאבי מים
 • מגיסטר למדעים בהנדסה סביבתית (לבעלי תואר ראשון בהנדסה)
 • מגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבה (לבעלי תואר ראשון במדעים)
 • מגיסטר בהנדסה סביבתית - ME (נתיב ללא תזה, לבעלי תואר ראשון בהנדסה)
 • מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית
 • מגיסטר למדעים במדעי הנדסה חקלאית (לבעלי תואר ראשון במדעים)
 • מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית (מדעי המים הקרקע והסביבה)

***כמו כן, מוענק תואר שלישי בכל תחומי המחקר של חברי הסגל של היחידה.

 

הפעילות המחקרית של היחידה החדשה נעשית במסגרת ארבעה מכונים ומרכזים:

 1. המרכז למחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים
 2. המרכז למחקר בהנדסה חקלאית
 3. המכון לחקר הנדסה ימית

 4. מכון גרנד למחקר המים

*שני המרכזים ומכון CAMERI אחראים על ריכוז תקציבי המחקר ומתן שירותים חיוניים ליחידה מבחינה מחקרית.

היוצא מן הכלל הוא מכון גרנד למחקר המים אשר משמש מכון מחקר כלל ארצי עם מערכת מחקרית רחבה וגופים שונים (ועדת מחקר, ועדת ציוד מחקרי, ארכיון נתונים בנושאי מים וכו', עם  שותפות בולטת מאד של חברי היחידה בכל פעילויות וועדות המכון).

ליחידה מגוון רחב של פעילויות מדעיות המנוהלות ע"י חברי הסגל. רוב תחומי המחקר קשורים לסביבה, מים וחקלאות. חברי הסגל ביחידה מבצעים 18 מחקרים במימון קרנות יוקרתיות כמו: DIP, BARD, EU, ISF וMERC/US-AID וכן קרנות תחרותיות כמו:קרן מדען משרד המדע, משרד החקלאות ומשרד איכות הסביבה.

 

בתחום המים והזרמים בולטים הנושאים: מערכות אספקת מים ואיכותם; ניהול משאבי מים ומערכות אספקת מים; בטחון מים; תכנון ותפעול אופטימאליים של מערכות משאבי מים; תכנון, איכות וניהול מאגרי מים; טיהור וטיפול במים; כימיה של סינון וחיטוי; טיהור וטיפול בשפכים כולל  מיחזור; טיפול מיוחד בשפכי תעשייה; מערכות ביולוגיות לטיהור מים מזוהמים; הידרוליקה והידרודינמיקה; הנדסה הידרולית ומודלים; הידרולוגיה של מי תהום; נגר עילי ומזהמים; מודלים הידרולוגיים לתנועת מזהמים; הנדסה ימית והנדסת חופים.

*בנוסף מוצעים מחקרים מתקדמים בנושאי זרימה ואנרגיה חליפית.

 

נושאים טיפוסיים למחקרי סביבה: מיקרוביולוגיה סביבתית ובעיות ביו-קורוזיה; ביוטכנולוגיה סביבתית ושימוש בה לטיהור חומרים מסוכנים; ניטור מזהמים וגישות חישה מתקדמות בסביבה; אקולוגיה של צמחים וסביבה; שימש ב- GPSבמערכות סביבתיות ואקולוגיות; היבטים סביבתיים של איים מלאכותיים; טיפול בפסולת מוצקה;

 

בתחום זיהום אוויר נחקרים הנושאים: מערכות זרימה אטמוספריות ותנועת מזהמים באגן הים התיכון, כולל מידול והדמיה; חישה מרחוק של מזהמים באוויר; אירוסולים ופיזורם בסביבה; קלימטולוגית הבנייה.

אתר המטאורולוגיה של הנדסה חקלאית

 

בתחומי הנדסה חקלאית ואיכות תוצרת חקלאית מתבצעים המחקרים: בקרת איכות תוצרת חקלאית; בקרה וחישה של מערכות ייצור אינטנסיביות; טכנולוגיות על במיכון חקלאי מתועש; "חקלאות מדייקת"; GIS בחקלאות (בנושאי דישון ופיזור חומרי הדברה); בעיות סביבתיות בשימוש חוזר של קולחין בהשקיה; טכנולוגיות מתקדמות בבריכות דגים ובחקלאות מתועשת; שיקום קרקעות ואקוויפרים מזוהמים; כימיה של קרקע והשפעות מזהמים.

 

חברי הסגל האקדמי

 

קולות קוראים למשרות אקדמיות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

קול קורא לתקנים אקדמים בתחום: נושאים מתקדמים בביוטכנולוגיה סביבתית

קול קורא לתקן אקדמי בתחום: כימיה סביבתית של קרקע

קול קורא לתקן אקדמי בתחום: ניהול מערכות משאבי מים

קול קורא לתקן אקדמי בתחום: הנדסה גיאוטכנית ויחסי קרקע-מכונה

קול קורא לתקן אקדמי בתחום זרימות גיאופיזיות

 

 

 

לפרטים נוספים:

היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

ראש היחידה:  פרופ' יהודה עגנון

טל' 04-8292359 פקס 04-8228898

מזכירת ראש היחידה

גב' אתי לוי

טל' 04-8292359 פקס 04-8228898 דואר אלקטרוני : lety@technion.ac.il

מזכירות לימודי הסמכה

גב' קרן קובלר
טל' 04-8292623 פקס' 04-8228898 דואר אלקטרוני: kovlerk@technion.ac.il

מזכירת לימודי מוסמכים

גב' ציפי וידר
טל' 04-8292343 פקס' 04-8228898 דואר אלקטרוני: zipi@tx.technion.ac.il

 

חיפוש

כתבו עלינו: הפקולטה בתקשורת

פורום המים: תכנית אב למשק המים – מדיניות ניהול מערך הקולחים 8.3.2010

עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design