חזון ויעדים יחידות הפקולטה מרכזי ומכוני מחקר ביטאון הפקולטה ספריה לוח סמינרים חדשות מפה גלריה סרטונים מלגות ספר טלפונים יום עיון בנושאי מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור 25.1.2018 לוח סמינרים

תפקיד התשתיות הלאומיות בחברה ובכלכלה המודרנית

אנו עדים בשנים האחרונות לקדימות שנתנה במדינות המפותחות, ובכללן ישראל לצמיחה כלכלית המבוססת על קידום תעשייה עתירת ידע וטכנולוגיה, והדבר נתן את אותותיו גם בפעילויות של אוניברסיטאות מחקר טכנולוגיות כדוגמת הטכניון. אסטרטגיה לאומית זו הביאה לצמיחה כלכלית מרשימה גם בישראל. יחד עם זאת, צמיחה זו הייתה מלווה בהשפעות שליליות אשר יש בהן משום פגיעה במרקמים בסיסיים של המדינה, ובהם הגדלת אי השוויון בין אוכלוסיות ואזורים שונים במדינה, פגיעה באיכות הסביבה ופתיחת פערים ואף הידרדרות של תשתיות לאומיות במגוון רחב של תחומים ובהם תחבורה, מים, אוויר ואנרגיה. אסונות טבע, כגון שיטפונות ורעידות אדמה, הבליטו את הסיכונים לחברה כתוצאה מהזנחת התשתיות הלאומיות.

מעבר להיבטים שליליים אלה, התגבשה לאחרונה ההכרה, גם בקרב כלכלנים מובילים, שצמיחה כלכלית המונעת ע"י תעשייה עתירת ידע לא תהיה ניתנת לקיום לאורך זמן ללא שדרוג ופיתוח מתאים של התשתיות כדי להבטיח איכות חיים במובן הרחב של המלה. תובנה זו, הן בעולם והן בישראל, מובילה כיום לחשיבה מחודשת על הצורך בשינוי סדרי עדיפויות בכל הקשור לבינוי ושדרוג תשתיות לאומיות. ניתן היום דגש רב יותר לקידום ולהטמעה של טכנולוגיות חדשניות תוך דגש על הערכת השפעות סביבתיות כוללות (life cycle assessment - LCA) המביאות לידי ביטוי השפעות ארוכות טווח בתחום הכלכלי, הסביבתי והחברתי, ובמילים אחרות פיתוח בר-קיימא.

 
עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design