חזון ויעדים יחידות הפקולטה מרכזי ומכוני מחקר ביטאון הפקולטה ספריה לוח סמינרים חדשות מפה גלריה סרטונים מלגות ספר טלפונים יום עיון בנושאי מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור 25.1.2018 לוח סמינרים

תכנון לאומי בישראל

 תובנה זו, בדבר החשיבות של פיתוח תשתיות תוך איזון עם שימור הסביבה, חדרה גם לארץ וזאת על רקע תחושה שהמשך של המדיניות שהייתה מקובלת בעשורים האחרונים תביא לפגיעה קשה ואולי בלתי הפיכה באיכות החיים בארץ, וזאת למרות הצמיחה הכלכלית. תחזיות ראשוניות בכיוון זה מצאו את ביטוין בפרויקט ישראל 2020 בראשות פרופ' אדם מזור בטכניון, אשר בו הוצגה המשמעות של התרחיש "עסקים כרגיל", דהיינו המשך המדיניות הנוכחית, כפי שרואים באיור 2. תרחיש זה המוליך למצב של אזור עירוני צפוף וגדוש במרכז הארץ ואזורים לא מפותחים בצפון ובדרום הנו הרה אסון מבחינה סביבתית ואקולוגית והוא לא יאפשר לטווח הארוך צמיחה כלכלית וכן גם יגדיל את אי- השוויון.

איור 2: תחזית לעתיד של מצב המדינה על פי תרחיש "עסקים כרגיל",

פרויקט "ישראל 2020", פרופ' אדם מזור, הטכניון

 

המצב בישראל, כפי שבא לידי ביטוי באיור 2 הוא מיוחד במינו, מאחר והן צפיפות האוכלוסין והן קצב גידול האוכלוסייה הנם גבוהים יותר מאשר כל מדינה מפותחת אחרת (איור 3).

איור 3: צפיפות האוכלוסין וקצב גידול האוכלוסייה בישראל בהשוואה למדינות מפותחות

 

סוגיה זו ואחרות היו המניע לפיתוח תוכנית "ישראל 2020" בראשות פרופ' אדם מזור בטכניון, והעקרונות של תוכנית זו לפיתוח מדינת ישראל מוצגים בצורה תמציתית באיור 4. תוכנית זו שמשה בסיס למסמך רשמי של מדינת ישראל, תוכנית מתאר ארצי תמ"א 35, אשר אושרה בסוף 2005. העקרונות של תוכנית זו אמורים לאפשר מימוש בו זמני של צמיחה כלכלית, שוויון ושמירת הסביבה, וזאת בהתבסס על עיקרון של שלושה אזורים עירוניים אשר ביניהם אזורים ירוקים, כאשר כל אלה קשורים ברשת ענפה של תשתיות.

איור 4: עקרונות תוכנית "ישראל 2020" ותמונת העתיד של אזורים עירוניים, אזורים ירוקים ורשת תשתיות.

 

 

 
עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design