חזון ויעדים יחידות הפקולטה מרכזי ומכוני מחקר ביטאון הפקולטה ספריה לוח סמינרים חדשות מפה גלריה סרטונים מלגות ספר טלפונים יום עיון בנושאי מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור 25.1.2018 לוח סמינרים

תפקידה של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בתכנון

כדי לעמוד באתגרים של הפיתוח הלאומי בתחום התשתיות יש צורך בפעולה במספר תחומים ובהם יעילות ובטיחות בבנייה, תחבורה, ניהול ושימור מקורות המים, יעילות וחיסכון בשימוש באנרגיה, בקרת איכות האוויר, שימור קרקע, משאבים טבעיים ונכסים אקולוגיים, וכל זאת תוך ניהול האינטגרציה בין כל אלה להשגת מערכת מאוזנת של פיתוח מחד ושימור הסביבה מאידך. הפקולטה להנדסה אזרחית והפקולטה להנדסה חקלאית, כל אחת בתחומה, לפני האיחוד ביניהן, הונעו ע"י שיקולים של צרכים אלה לאיזון בין פיתוח ושימור. לצרכים אלה הן פתחו טכנולוגיות חדשות והכשירו כוח אדם הנדסי ומחקרי לקדם את כל נושאי הפיתוח בר-קיימא. בהקשר זה החקלאות היא בעלת ערך אקולוגי לשימור הסביבה והקרקע. לאור החשיבות והמרכזיות של פיתוח בר-קיימא במדינה מודרנית פעל הטכניון לאחד בין שתי הפקולטות לפקולטה חדשה, הנדסה אזרחית וסביבתית, למינוף העוצמה של כל אחת מהן למערכת אשר יש בה סינרגיה של המומחיות והיכולות שהתפתחו בכל אחת משתי הפקולטות. על בסיס זה גובשו החזון והיעדים אשר לאורם פועלת הפקולטה החדשה:

 

חזון הפקולטה:

  • לקיים ולחזק את מעמד הפקולטה בין עשר היחידות האקדמיות המובילות בעולם בתחומה.
  • למקם את הפקולטה כמרכז הלאומי למו"פ ולהכשרת כוח אדם הנדסי ומחקרי לפיתוח בר קיימא של התשתיות הלאומיות של מדינת ישראל.
  • חזון זה נגזר גם מתוך חזון הטכניון שגובש לאחרונה: "אוניברסיטת מחקר מדעית-טכנולוגית בין עשר המובילות  בעולם בפיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע, הפועלת לקידום מדינת ישראל  והאנושות".

יעדי הפקולטה:

  • לפתח טכנולוגיות מתקדמות וכוח אדם מקצועי מיומן ברמה בינלאומית אשר ישתלבו בתכנון ובבנייה של התשתיות בישראל.
  • להוות גורם פעיל ומוביל ליישום של ידע הנמצא בחזית המדע והטכנולוגיה בפרויקטים הלאומיים שבתחום התשתיות.

כדי להשיג את היעדים ולהגשים את החזון פועלת הפקולטה לבסס ולשפר את דרכי הפעולה הקיימות ולפתח כיוונים חדשים. פעילויות אלה מבוצעות בשלושה מישורים:

  • הוראה והכשרת מהנדסים
  • לימודי מוסמכים ומחקר
  • הטמעת ידע ופיתוח קשרי גומלין עם גורמי חוץ, בארץ ובעולם.
 
עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design