חזון ויעדים יחידות הפקולטה מרכזי ומכוני מחקר ביטאון הפקולטה ספריה לוח סמינרים חדשות מפה גלריה סרטונים מלגות ספר טלפונים יום עיון בנושאי מים, אנרגיה, טיפול ומיחזור 25.1.2018 לוח סמינרים

הטמעת ידע ופיתוח קשרי גומלין עם גורמים ציבוריים ועסקיים

קשרי גומלין בינלאומיים

חברי הסגל בפקולטה פעילים מאד בזירה המדעית והמקצועית הבינלאומית, ולרבים מהם תפקידי מפתח בארגונים בינלאומיים, תפקידי עורכים וחברי מערכת בעיתונים בינלאומיים, יושבי ראש וחברים בועדות מקצועיות בינלאומיות. דוגמאות לארגונים בינלאומיים בהם לחברי הסגל תפקידי מפתח הן:


American Society of Civil Engineers (ASCE), International Union of Research Laboratories in Materials and Structures (RILEM), American Concrete Institute (ACI), International Federation of Concrete (FIB), International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB), International Association of Building Physics (IABS), Transportation Research Board (TRB), International Association of Travel Behavior Research (IATBR), Association for European Transport (AET), International Society of Soil Mechanics & Geotechnical Engineering, International Federation of Surveyors (FIG), International Society of Photogrametry and Remote Sensing (ISPRS), International Union of Geodesy and Geophysics (IU-GG), International Fertilizer Society

 

קשרי גומלין בארץ

 

הפקולטה פועלת להטמעה של ידע חדשני בארץ ע"י פיתוח מנגנוני קשר חדשים עם הגורמים הציבוריים והעסקיים המופקדים כיום על תכנון וביצוע של פרויקטי התשתית בישראל בתחומי בינוי, תחבורה, מים, אנרגיה, סביבה וחקלאות. פעילות זו מכוונת לתת תנופה לקידום טכנולוגי של הבינוי, התשתיות והגנת הסביבה בישראל, אך בו בזמן יכולה פעילות זו להוות אתרי המחשה (beta sites) לטכנולוגיות שפותחו כאן מתוך מטרה לייצא אותן לחו"ל.

 

להשגת מטרות אלה מתקיימת פעילות במספר מישורים, כגון: חברות של חברי סגל בועדות לאומיות (ועדות לקביעת מדיניות, ועדות חקירה ממלכתיות, ועדות תקינה, ועדות מייעצות לשרים ומשרדי ממשלה שונים, ועדות מקצועיות ממשלתיות), פעילות וחברות בארגונים מקצועיים ישראליים, מחקר שימושי לפתרון בעיות לאומיות, ותוכניות ללימודי המשך למהנדסים.

 

דוגמאות לפעילויות מסוג זה הן חברות בוועדה הממלכתית לבטיחות מבנים (ועדת זילר), הועדה למיסוד ההליכים לבדיקת שיטות בנייה חדשות, חברות בפורום המוביל את תעשיות המים בישראל - WATERFRONTS, הועדה הממלכתית לשדרוג איכות מי השתייה בישראל, הועדה למודלים בתחבורה של משרד התחבורה, הועדה המייעצת לגיאודזיה וקדסטר, מועצת המיפוי בישראל, חברות בוועדה הלאומית לבחינת עמידות מבנים ברעידות אדמה, נשיאות איגוד המים, נשיאות האגודה הישראלית למדעי הקרקע, יושבי ראש ועדות טכניות-מקצועיות במכון התקנים הישראלי, יושבי ראש תאים באיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות, יושבי ראש ועדות שיפוט וועדות היגוי במשרד החקלאות, השתלמויות בנושא ניהול פרויקטי בנייה, ארגון והובלה של ימי עיון וכנסים לאומיים ובינלאומיים, ועוד.

 

כדי לקדם קשרי גומלין אלה ולפתח נתיבים חדשים הקימה הפקולטה שתי ועדות מייעצות, האחת בתחום הבינוי והשנייה בתחום התשתיות והתחבורה, אשר בהן משתתפים נציגים בכירים מהסקטור הציבורי והעסקי, וביניהם מומחים ומנהלים מהגופים הבאים: משרד התחבורה, משרד הבינוי והשיכון, מערכת הביטחון, מהנדסי ערים, איגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות, התאחדות הקבלנים והבונים, המרכז למיפוי ישראל, לשכת המודדים המוסמכים בישראל, החברה הלאומית לדרכים (מע"ץ החדשה), רכבת ישראל, כביש חוצה ישראל, חברות עירוניות לבינוי ותשתיות, חברות יזמיות וקבלניות לעבודות בינוי ותשתית, חברות לייצור חומרים, רכיבים ומערכות לעבודות בינוי ותשתית, משרדים לתכנון וניהול פרויקטים, ועוד.

 

הדיונים בפורומים אלה נועדו לגבש דרכי פעולה חדשות במספר תחומים:

· הכשרת בוגרים ושילובם בתפקידים ראויים עם השלמת לימודיהם

· משיכת מועמדים מצטיינים לפקולטה בעידוד ובסיוע של הסקטור העסקי

· העברת ידע מהאקדמיה לעשייה בשטח והיזון הדדי

· הצעות לגיבוש מדיניות לאומית

· הגדרת תחומי מחקר הנדרשים לקידום התשתיות בישראל.

 

בעקבות פעילויות אלה הוגדרו כבר מספר צעדים, כגון: גיבוש מפת דרכים למחקר לתשתיות לאומיות, תוכניות מלגות חדשות, פתיחת מסלול מיוחד בתוכנית "עתידים" לכיוון של תשתיות לאומיות, דרכים לשילוב הסטודנטים במסלולים הייעודיים בתעשייה עוד במהלך הלימודים שלהם, כשלב מקדים לקליטתם בעשייה ההנדסית עם גמר לימודיהם.

 

קשרי גומלין עם החברה


תוכניות למאמץ מיוחד להגברת הקשרים עם קהיליות שונות בחברה נמצאות בגיבוש ובביצוע. נרקמו קשרים מיוחדים עם קהילת המהנדסים והתאחדות הקבלנים והבונים הבאים לידי ביטוי במספר מישורים כדוגמת תוכניות המשך להכשרה מקצועית. מערכת קשרים מיוחדת עם הקהילה בתחומי הסביבה והאקולוגיה נמצאת בראשית תנופתה וכוללת פעילויות במסגרת תוכנית הקמפוס הירוק של הטכניון והמשך פיתוח וקידום הגן האקולוגי, לצורך הדרכה והגברת המודעות לנושאי הסביבה אצל צעירים. הגן האקולוגי מהווה מוקד למשיכת סיורים וימי לימוד של בתי ספר והוא פתוח גם לקהל הרחב לביקורים, לסדנאות וימי עיון

 
עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design