הנדסה אזרחית הנדסת מבנים ניהול ובנייה הנדסת מים הנדסת תחבורה הנדסת הסביבה הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

שאלות ותשובות נפוצות

ברצוני לעסוק בתחומי הבנייה, מדוע כדאי לי ללמוד במסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?
מה הקריירה שמחכה לי בתום הלימודים?
האם אהיה רשוי "לחתום על תוכניות קונסטרוקציה"?
מה ההבדלים בין תוכנית הלימודים במסלול זה לעומת התוכנית הרגילה ב"הנדסה אזרחית"?
מהם תנאי הקבלה, ההצטרפות, והמעבר למסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?
האם באפשרותי לסיים את לימודיי בטכניון עם שני תארים: "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה" ו"הנדסה אזרחית – מבנים"?
מה קורה אם למדתי כבר את מקצועות החובה הפקולטיים לפי "הנדסה אזרחית"?

מה ההבדלים בין תוכנית הלימודים במסלול זה לעומת התוכנית הרגילה ב"הנדסה אזרחית"?

4.1   מספר נק' הלימוד:

במקום 155 נק' לפחות יש לקחת 158 נק' לפחות.

4.2   מקצועות חובה ובחירה כלליים:

בטבלה שלהלן מרוכזים ההבדלים במקצועות החובה הכלליים בהתאם לסל לו הם שייכים. הסלים שבהם יש הבדלים מסומנים עם רקע צבעוני ובאותיות גדולות יותר:

 

סלי המקצועות

"הנדסה אזרחית"

"הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה"

ליבה טכניוניים משותפים

חדו"א 1

חדו"א 2

אלגברה 1

משוו' דיפ' רגילות/חלקיות

גרפיקה הנדסית א' 1

פיסיקה 1

פיסיקה 2

כימיה כללית  + מעבדה

מבוא להנדסת חומרים

מבוא למחשב - שפת  C

אנגלית טכנית

חינוך גופני

40.5 נק'

חדו"א 1

חדו"א 2

אלגברה 1

משוו' דיפ' רגילות/חלקיות

גרפיקה הנדסית א' 1

פיסיקה 1

פיסיקה 2

כימיה כללית  + מעבדה

מבוא להנדסת חומרים

מבוא למחשב - שפת  C

אנגלית טכנית

חינוך גופני

40.5 נק'

טכניוניים נוספים

פיסיקה 3

כימיה פיסיקלית 1ב'

או

כימיה אורגנית 1ב'

5.5 נק'

פיסיקה 3

או

כימיה פיסיקלית 1ב'

או

כימיה אורגנית 1ב'

3.0

או

2.5 נק'

בחירה חופשית

חופשי

10.0 נ'

חופשי

10.0 נק'

ליבה פקולטיים משותפים

מבוא לשיטות נומריות

סטטיסטיקה

מכניקת זורמים

כלכלה הנדסית

ניתוח מערכות

גיאולוגיה הנדסית

יסודות מיפוי ומדידה 1

מבוא למכניקה הנדסית

גיאומכניקה

תורת החוזק 1

סטטיקת מבנים 1

מעבדה הנדסית

מבני בטון 1

חומרי בנייה

מבוא לניהול הבנייה

46.5 נק'

מבוא לשיטות נומריות

סטטיסטיקה

מכניקת זורמים

כלכלה הנדסית

ניתוח מערכות

גיאולוגיה הנדסית

יסודות מיפוי ומדידה 1

מבוא למכניקה הנדסית

גיאומכניקה

תורת החוזק 1

סטטיקת מבנים 1

מעבדה הנדסית

מבני בטון 1

חומרי בנייה

מבוא לניהול הבנייה

46.5 נק'

חובה

פקולטיים נוספים

יסודות הנד' התחבורה

הידרוליקה

מבוא להידרולוגיה הנדסית

יסודות הנדסת הסביבה

13.5 נק'

מבוא להנדסת התחבורה

מבוא להידרוליקה והידרולוגיה

מבוא להנדסת הסביבה

7.5 נ'ק

בחירה פקולטית

חופשי

5.0 נק'

אין

-

סה"כ מקצועות חובה ובחירה כלליים

 

121.0

נק'

 

107.0

או 107.5

נק'

ההבדל בנקודות מופנה לטובת לימודים ממוקדים במסלול כמפורט בהמשך.

 

4.3   המשך תוכנית הלימודים במסלול:

במקום שתי שרשראות כלשהן במסלול "הנדסה אזרחית" (סה"כ 34 נק', כולל הפרויקטים), הלימודים במסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" מרוכזים בשני סלי מקצועות ממוקדים + פרויקט בניהול הבנייה ועוד פרויקט לפי בחירה, כמפורט להלן:

 

סל של מקצועות יסוד (חובה) במסלול (סה"כ 22.5 נק'):

שיטות ביצוע בבנייה

תכנון ובקרה של פרויקטי בנייה

מיכון ואוטומציה בבנייה

בנייה מתועשת

תפקוד פיסי של בניינים

קיים של חומרי בנייה ומבנים

אבטחת איכות ובקרת איכות הבנייה

עיקרי תכן מבנים

תורת החוזק 2

הנדסת קרקע

סל של מקצועות בחירה מסודר בארבע קבוצות כלהלן (21.5 עד 23.5 נק' לפחות):

קב' א: ניהול הבנייה

יש ללמוד 3 מקצועות  לפחות:

מערכות מכניות וחשמליות בבניינים

ניהול משאבי אנוש בבנייה

מבוא לניהול פיננסי בבנייה

סמינריון בניהול הבנייה

ניהול ומנהיגות בביצוע פרויקטים

קב' ב': חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה

בהתאם לפרויקט השני שהסטודנט/ית בוחר/ת יש ללמוד:

בבחירת "פרויקט בחומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה" או "פרויקט מעבדתי בחומרי בנייה" -

3 מקצועות לפחות,

בבחירת "פרויקט בקונסטרוקציות" - 2 מקצועות לפחות:

טכנולוגיה מתקדמת של בטון

בנייה במתכות - חומרים וטכנולוגיה

חומרים פלסטיים ומרוכבים

קלימטולוגית הבנייה

אקוסטיקה בהנדסה אזרחית

מיחזור בבנייה

קב' ג': מבנים

בהתאם לפרויקט השני שהסטודנט/ית בוחר/ת יש ללמוד:

בבחירת "פרויקט במבנים":

מבוא לדינמיקת מבנים

סטטיקת מבנים 2

ועוד מקצוע אחד לפחות:

מבני בטון2

מבני פלדה 1

בבחירת "פרויקט בחומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה" או "פרויקט מעבדתי בחומרי בנייה" -

2 מקצועות לפחות:

מבוא לדינמיקת מבנים

מעבדת מבני בטון מזוין

מבני בטון2

מבני פלדה 1

בטון דרוך

קב' ד': קרקע ודרכים

יש ללמוד מקצוע  אחד לפחות:

מבוא למכניקת הסלע

מיסעות גמישות

מיסעות קשיחות

מעבדת דרכים

גיאולוגיה יישומית

שני מקצועות פרויקטים כלהלן (5.0 עד 6.5 נק'):

פרויקט בניהול הבנייה

ועוד אחד משלושת המקצועות:

פרויקט בחומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה

פרויקט מעבדתי בחומרי בנייה

פרויקט בקונסטרוקציות

חיפוש

מידע נוסף


עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design