הנדסה אזרחית הנדסת מבנים ניהול ובנייה הנדסת מים הנדסת תחבורה הנדסת הסביבה הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

שאלות ותשובות נפוצות

ברצוני לעסוק בתחומי הבנייה, מדוע כדאי לי ללמוד במסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?
מה הקריירה שמחכה לי בתום הלימודים?
האם אהיה רשוי "לחתום על תוכניות קונסטרוקציה"?
מה ההבדלים בין תוכנית הלימודים במסלול זה לעומת התוכנית הרגילה ב"הנדסה אזרחית"?
מהם תנאי הקבלה, ההצטרפות, והמעבר למסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?
האם באפשרותי לסיים את לימודיי בטכניון עם שני תארים: "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה" ו"הנדסה אזרחית – מבנים"?
מה קורה אם למדתי כבר את מקצועות החובה הפקולטיים לפי "הנדסה אזרחית"?

מהם תנאי הקבלה, ההצטרפות, והמעבר למסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?

תנאי קבלה (לסטודנטים הנרשמים לטכניון בפעם הראשונה החל מסמסטר אביב תשס"ז ואילך):

החל מסמסטר חורף תשס"ח המסלול יהיה מסלול הרשמה (ולא מסלול לימודים כפי שמצוין בקטלוגי הלימודים לשנות הלימודים הקודמות). כלומר, עם הגשת הבקשה להירשם לטכניון המועמדים יבחרו ישירות בעדיפות ראשונה הרשמה למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה".

תנאי הקבלה המעודכנים יתפרסמו לפני מועד הרשמה.

   5.2תנאי הצטרפות (רלוונטי אך ורק לסטודנטים הלומדים במסלול "הנדסה אזרחית" ואשר התקבלו לטכניון לפני סמסטר חורף תשס"ח):

יכולים להצטרף למסלול סטודנטים שמצבם האקדמי תקין (ציון 65 לפחות במקצועות המעבר הפקולטיים ("מבוא למכניקה הנדסית" ו"תורת החוזק 1"), ממוצע משוקלל 65 לפחות,  ושיעור הצלחה של 66% לפחות).

אם התקבלת ללימודים ב"הנדסה אזרחית" לפני סמסטר חורף תשס"ח והינך מעוניין/נת לקבל בסיום הלימודים את התואר "מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית - ניהול ובנייה", עליך ללמוד את תוכנית הלימודים של המסלול במלואה.

הודעה לגבי אופן ההצטרפות תופיע כאן בקרוב.

סטודנטים במצב אקדמי לא תקין לא יכולים להצטרף למסלול!

5.3   תנאי מעבר (לסטודנטים אחרים):

כללי המעבר שלהלן חלים על סטודנטים הרשומים למסלול לימודים או למסלול הרשמה שאינם "הנדסה אזרחית", וכן על סטודנטים שיירשמו ל"הנדסה אזרחית" החל מסמסטר חורף תשס"ח.

אם הינך במצב אקדמי תקין (ממוצע משוקלל 65 לפחות, שיעור הצלחה של 66% לפחות, ועמידה בדרישות מיוחדות של המסלול בו הינך רשום/מה - כגון ציוני סף במקצועות מעבר וכד'), ומעוניין/נת לעבור למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה", עליך להגיש בקשת מעבר למזכירות לימודי הסמכה ביחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה (קומה 8 בבניין רבין) באמצעות טופס מעבר (לחץ כאן).

המעבר של סטודנטים העומדים בקריטריונים המפורטים בסעיפים 5.3.1, 5.3.2 יאושר ללא דיון בוועדה.

בקשת מעבר של סטודנטים אחרים, ובתנאי שהם במצב אקדמי תקין (ממוצע משוקלל 65 לפחות, שיעור הצלחה של 66% לפחות, ועמידה בדרישות מיוחדות של המסלול בו הסטודנט רשום), תידון בוועדת לימודי הסמכה של היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה.

בקשות של סטודנטים במצב אקדמי לא תקין לא ייענו!

 

הקריטריונים לקבלה ללא דיון נוסף בוועדה הם:

5.3.1 לסטודנטים הנמצאים במהלך שני הסמסטרים הראשונים ללימודיהם בטכניון בעת הגשת הבקשה:

לפי סעיף 3.1.7 בתקנות לימודי הסמכה בטכניון:

לסטודנט המגיש את הבקשה במהלך שנות הלימודים תשס"ו ו-תשס"ז - עמידה בתנאי הקבלה למסלול "הנדסה אזרחית" ומצב אקדמי תקין (ממוצע משוקלל 65 לפחות, שיעור הצלחה של 66% לפחות, ועמידה בדרישות מיוחדות של המסלול בו הסטודנט רשום) בסוף הסמסטר בו הוגשה הבקשה.

החל מסמסטר חורף תשס"ח - עמידה בתנאי הקבלה למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" ומצב אקדמי תקין (ממוצע משוקלל 65 לפחות, שיעור הצלחה של 66% לפחות, ועמידה בדרישות מיוחדות של המסלול בו הסטודנט רשום) בסוף הסמסטר בו הוגשה הבקשה.

5.3.2 לסטודנטים המגישים את הבקשה במהלך הסמסטר השלישי ללימודיהם בטכניון ואילך:

5.3.2.1 לפי סעיף 3.1.7 בתקנות לימודי הסמכה בטכניון:

במהלך שנות הלימודים תשס"ו ו- תשס"ז - סטודנטים שלמדו את סל המקצועות הקבוע (כפי  שאושר בסנט ביום  23.5.93) והישגיהם הם ברבעון העליון של הקבוצה המקבילה של הסטודנטים הלומדים במסלול "הנדסה אזרחית" יתקבלו למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" ללא דיון נוסף.

החל מסמסטר חורף תשס"ח - סטודנטים שלמדו את סל המקצועות הקבוע (כפי  שאושר בסנט ביום  23.5.93) והישגיהם הם ברבעון העליון של הקבוצה המקבילה של הסטודנטים הלומדים במסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" יתקבלו למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" ללא דיון נוסף.

5.3.2.2 סטודנטים שאינם עומדים בקריטריון 5.3.2.1 יתקבלו ללא דיון נוסף אם הם עומדים בכל חמשת הקריטריונים הבאים:

א.     השלמת 2 הסמסטרים הראשונים לפי התוכנית המומלצת במסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה".

ב.     שיעור הצלחה של 66% לפחות.

ג.     ממוצע משוקלל מצטבר במועד הגשת הבקשה ≥ 75.0.

ד.     ממוצע משוקלל ≥ 75.0 בקבוצת המקצועות הכוללת את מקצועות המעבר הפקולטיים (מבוא למכניקה הנדסית, חוזק 1) + המקצועות שנלמדו (עד למועד הבקשה) מתוך רשימת המעבר למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" (חומרי בנייה, כלכלה הנדסית, מבוא לניהול הבנייה, תפקוד פיסי של בניינים, שיטות ביצוע בבנייה).

ה.         ציון ≥ 65.0 בכל מקצוע מקבוצת המקצועות הכוללת את מקצועות המעבר הפקולטיים (מבוא למכניקה הנדסית, חוזק 1) + המקצועות שנלמדו מתוך רשימת המעבר למסלול "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה" (חומרי בנייה, כלכלה הנדסית, מבוא לניהול הבנייה, תפקוד פיסי של בניינים, שיטות ביצוע בבנייה).

חיפוש

מידע נוסף


עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design