הנדסה אזרחית הנדסת מבנים ניהול ובנייה הנדסת מים הנדסת תחבורה הנדסת הסביבה הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

שאלות ותשובות נפוצות

ברצוני לעסוק בתחומי הבנייה, מדוע כדאי לי ללמוד במסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?
מה הקריירה שמחכה לי בתום הלימודים?
האם אהיה רשוי "לחתום על תוכניות קונסטרוקציה"?
מה ההבדלים בין תוכנית הלימודים במסלול זה לעומת התוכנית הרגילה ב"הנדסה אזרחית"?
מהם תנאי הקבלה, ההצטרפות, והמעבר למסלול "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה"?
האם באפשרותי לסיים את לימודיי בטכניון עם שני תארים: "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה" ו"הנדסה אזרחית – מבנים"?
מה קורה אם למדתי כבר את מקצועות החובה הפקולטיים לפי "הנדסה אזרחית"?

האם באפשרותי לסיים את לימודיי בטכניון עם שני תארים: "הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה" ו"הנדסה אזרחית – מבנים"?

שני המסלולים ניתנים אומנם בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ע"י היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה, אך כפופים לתקנות הטכניון הכלליות. בהקשר זה, סעיף 3.2.2 בתקנות לימודי הסמכה

http://www.undergraduate.technion.ac.il/Catalog/Catalog-2005/Catalog-Pdf/26-33.pdf

קובע:

בהתאם לכך, יש להחליט תחילה מהו המסלול הראשי (מסלול האם) אליו נרשמים ולהשלים את כל הדרישות החלות במסגרתו. בהתאם לסעיף הנ"ל בתקנות לימודי הסמכה, ניתן להגיש בקשה לרישום למסלול נוסף רק לאחר צבירת 72 נקודות במסלול האם.

הבקשה תוגש לדיקן ביה"ס ללימודי הסמכה בטכניון, באמצעות הטופס הטכניוני  http://www.undergraduate.technion.ac.il/Forms/Nosaf.rtf

קריטריוני הקבלה למסלול הנוסף זהים לקריטריוני המעבר בין המסלולים.

התואר הנוסף יינתן רק לאחר השלמת הדרישות במסלול האם ובתנאי שממוצע הציונים בתוכנית ההשלמה יהיה 65 לפחות.

סטודנט שהתקבל למסלול הנוסף חייב להשלים בו (מעבר למכסת הלימודים המלאה במסלול האם) תוכנית לימודים כפי שתיקבע ע"י וועדת ההוראה של היחידה.

תוכנית ההשלמה תכלול בכל מקרה 36 נק' לפחות.

 

ההשלמות הדרושות הן כלהלן:

6.1   אם מסלול האם אליו נרשמת הוא "הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה":

על מנת לקבל תואר נוסף ב"הנדסה אזרחית - מבנים", תוכנית ההשלמה תכלול 36 נק' לפחות, כלהלן, בנוסף ל- 158 הנקודות שצברת לתואר הראשון ב"הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה":

מקצועות חובה:

כל המקצועות שלא נצברו בתואר הראשי:

014109          סטטיקת מבנים 2                                      3.0

014127          מבני בטון 2                                              3.5

014125          מבני פלדה 1                                           3.5

014106          מבוא לדינמיקת מבנים                                3.0

014139          שיטות מחשב באנאליזת מבנים                     2.5

014113          יסודות                                                    2.5

014110          בניית המהנדס 1                                       3.0

014137          מבוא להנדסת רעידות אדמה                       2.5

114053          פיסיקה 3                                                3.0

פרויקט:

014131+014132         פרויקט מורחב בקונסטרוקציות           5.0

מקצועות בחירה:

6.5 נק' לפחות, ועוד מקצועות במסגרת תוכנית ההשלמה שנקבעה:

014111          בטון דרוך                                                2.5

014124          מבנים מרחביים                                         2.5

014126          מבני פלדה 2                                           2.5

014107          תורת האלסטיות                                       2.5

014138          מעבדת מבני בטון                                      1.0

018101          תכן בניינים רבי קומות                                 2.0

018138          גשרי בטון                                                2.0

019140          אלמנטים סופיים באנאליזה של מבנים             2.0

6.2     אם מסלול האם אליו נרשמת הוא "הנדסה אזרחית - מבנים":

על מנת לקבל תואר נוסף ב"הנדסה אזרחית - ניהול ובנייה", תוכנית ההשלמה תכלול 36 נק' לפחות, כלהלן, בנוסף ל- 160 הנקודות שצברת לתואר הראשון ב"הנדסה אזרחית - מבנים":

מקצועות חובה:

כל המקצועות שלא נצברו בתואר הראשי:

014508          תפקוד פיסי של בניינים                                2.5

014605          בנייה מתועשת                                          2.5

014609          מיכון ואוטומציה בבנייה                                 2.5

014610          שיטות ביצוע בבנייה                                    2.5

014614          תכנון ובקרה של פרויקטי בנייה                      2.5

016503          קיים של חומרי בנייה ומבנים                          2.0

016504          בקרת איכות ואבטחת איכות בבנייה                2.0

פרויקטים:

014601          פרויקט בניהול הבנייה                                 2.5

ועוד אחד משני מקצועות הפרויקטים:

014501          פרויקט בחומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה  2.5

014503          פרויקט מעבדתי בחומרי בנייה (1)*              0.0

  + 014504        פרויקט מעבדתי בחומרי בנייה (2)               4.0

__________

* פרויקט זה הוא דו-סמסטרלי ומקנה בסמסטר הראשון 0 נק', ובסיום מקצוע 014504 בסמסטר השני: 4 נק'.

מקצועות בחירה:

7 מקצועות לפחות לפי המפורט להלן ועוד מקצועות בקבוצות א', ב', ד', במסגרת תוכנית ההשלמה שנקבעה:

קב' א': ניהול הבנייה

3 מקצועות  לפחות:

014600          סמינריון בניהול הבנייה                                 1.5

014613          ניהול משאבי אנוש בבנייה                            2.5

014615          מבוא לניהול פיננסי בבנייה                            2.5

014616          ניהול ומנהיגות בביצוע פרויקטים                     2.0

016620          מערכות מכניות וחשמליות בבניינים                 2.0

קב' ב': חומרים, תפקוד, וטכנולוגיה של הבנייה

3 מקצועות לפחות:

014506          טכנולוגיה מתקדמת של בטון                         2.0

014512          אקוסטיקה בהנדסה אזרחית                        2.5

014513          בנייה במתכות- חומרים וטכנולוגיה                  2.5

014515          חומרים פלסטיים ומרוכבים                           2.5

014516          יסודות קלימטולוגית הבנייה                           2.5

016514          מיחזור בבנייה                                           2.0

קב' ד': קרקע ודרכים

מקצוע  אחד לפחות:

014410          גיאולוגיה יישומית                                       2.5

014709          מעבדת דרכים                                          2.0

014710          מיסעות גמישות                                         2.5

014712          מיסעות קשיחות                                        2.5

016403          מבוא למכניקת הסלע                                 2.5

 

חיפוש

מידע נוסף


עמוד בית |  מפת הפקולטה |  אלפון פקולטי |  מפת אתר |  צור קשר |  English
  Copyright © 2006 Civil. All Rights Reserved. Created by Catom web design