הענקת פרסים ומלגות 21.6.17

טקס הענקת פרסים ומלגות נערך בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בתאריך 21 יוני

לגלריה