טקס חלוקת תעודות לבוגרים הנדסה אזרחית וסביבתית – יוני 2015