טקס מצטייני דיקן הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית תשע”ח 20.6.2018