היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות – ישן

בעולמנו, השפעת האדם על סביבתו הולכת וגוברת, ואיתה מתחזקת ההבנה שהסביבה היא מערכת תומכת חיים ושההגנה עליה היא צורך קיומי. הנדסת סביבה עוסקת ביישום של עקרונות מדעיים והנדסיים להגנה על בני האדם הן מהשפעות שליליות של תופעות סביבתיות טבעיות (שטפונות, שריפות), והן מתופעות מעשה ידי אדם (זיהום, שינויי אקלים וכד’). על כן, מהנדסי סביבה עוסקים במשאבים החיוניים ביותר לאדם, כמו מים, קרקע, אוויר וצומח. מטבעו של המקצוע שהוא מחייב התמחות במגוון עצום של תחומים. אנו, במסלול להנדסת סביבה, בונים תכנית לימודים העונה על דרישה זו: בסיס חזק במתמטיקה ומדעי הטבע, ועל גביו מגוון של כלים פרקטיים בתחומים השונים של המקצוע. בוגרי המסלול להנדסת הסביבה משתלבים במקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים וממשלתיים, העוסקים בתכנון, ביצוע, פיקוח ומחקר בנושאי איכות הסביבה. ביניהם ניתן למצוא משרדי תכנון, מפעלי תעשיה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, מכוני מחקר וחברות ייעוץ סביבתי.

בלימודי ההסמכה מוצעים מספר מסלולי לימוד:

תואר בהנדסת הסביבה

-תואר בהנדסה אזרחית-הנדסת מים

בלימודי מוסמכים מוענק תואר-שני במסלולים הבאים:

-מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (הידרודינמיקה ומשאבי מים)%d7%94%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa1

-מגיסטר למדעים בהנדסה וניהול משאבי מים

-מגיסטר למדעים בהנדסה סביבתית (לבעלי תואר ראשון בהנדסה)

-מגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבה (לבעלי תואר ראשון במדעים)

-מגיסטר בהנדסה סביבתית – ME (נתיב ללא תזה, לבעלי תואר ראשון בהנדסה)

-מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית

-מגיסטר למדעים במדעי הנדסה חקלאית (לבעלי תואר ראשון במדעים)

-מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית (מדעי המים הקרקע והסביבה)

***כמו כן, מוענק תואר שלישי בכל תחומי המחקר של חברי הסגל של היחידה.

הפעילות המחקרית של היחידה החדשה נעשית במסגרת ארבעה מכונים ומרכזים:%d7%94%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%94%d7%a1%d7%91%d7%99%d7%91%d7%94-%d7%9e%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%97%d7%a7%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%aa-2

1.המרכז למחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים

2.המרכז למחקר בהדסה חקלאית

3.המכון לחקר הנדסה ימית

4.מכון גרנד למחקר המים

*שני המרכזים ומכון CAMERI אחראים על ריכוז תקציבי המחקר ומתן שירותים חיוניים ליחידה מבחינה מחקרית. היוצא מן הכלל הוא מכון גרנד למחקר המים אשר משמש מכון מחקר כלל ארצי עם מערכת מחקרית רחבה וגופים שונים (ועדת מחקר, ועדת ציוד מחקרי, ארכיון נתונים בנושאי מים וכו’, עם  שותפות בולטת מאד של חברי היחידה בכל פעילויות וועדות המכון). ליחידה מגוון רחב של פעילויות מדעיות המנוהלות ע”י חברי הסגל. רוב תחומי המחקר קשורים לסביבה, מים וחקלאות. חברי הסגל ביחידה מבצעים 18 מחקרים במימון קרנות יוקרתיות כמו: DIP, BARD, EU, ISF וMERC/US-AID וכן קרנות תחרותיות כמו:קרן מדען משרד המדע, משרד החקלאות ומשרד איכות הסביבה.

בתחום המים והזרמים בולטים הנושאים: מערכות אספקת מים ואיכותם; ניהול משאבי מים ומערכות אספקת מים; בטחון מים; תכנון ותפעול אופטימאליים של מערכות משאבי מים; תכנון, איכות וניהול מאגרי מים; טיהור וטיפול במים; כימיה של סינון וחיטוי; טיהור וטיפול בשפכים כולל  מיחזור; טיפול מיוחד בשפכי תעשייה; מערכות ביולוגיות לטיהור מים מזוהמים; הידרוליקה והידרודינמיקה; הנדסה הידרולית ומודלים; הידרולוגיה של מי תהום; נגר עילי ומזהמים; מודלים הידרולוגיים לתנועת מזהמים; הנדסה ימית והנדסת חופים.

*בנוסף מוצעים מחקרים מתקדמים בנושאי זרימה ואנרגיה חליפית.

נושאים טיפוסיים למחקרי סביבה: מיקרוביולוגיה סביבתית ובעיות ביו-קורוזיה; ביוטכנולוגיה סביבתית ושימוש בה לטיהור חומרים מסוכנים; ניטור מזהמים וגישות חישה מתקדמות בסביבה; אקולוגיה של צמחים וסביבה; שימש ב- GPSבמערכות סביבתיות ואקולוגיות; היבטים סביבתיים של איים מלאכותיים; טיפול בפסולת מוצקה;

בתחום זיהום אוויר נחקרים הנושאים: מערכות זרימה אטמוספריות ותנועת מזהמים באגן הים התיכון, כולל מידול והדמיה; חישה מרחוק של מזהמים באוויר; אירוסולים ופיזורם בסביבה; קלימטולוגית הבנייה.

בתחומי הנדסה חקלאית ואיכות תוצרת חקלאית מתבצעים המחקריםבקרת איכות תוצרת חקלאית; בקרה וחישה של מערכות ייצור אינטנסיביות; טכנולוגיות על במיכון חקלאי מתועש; “חקלאות מדייקת”; GIS בחקלאות (בנושאי דישון ופיזור חומרי הדברה); בעיות סביבתיות בשימוש חוזר של קולחין בהשקיה; טכנולוגיות מתקדמות בבריכות דגים ובחקלאות מתועשת; שיקום קרקעות ואקוויפרים מזוהמים; כימיה של קרקע והשפעות מזהמים.

היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

ראש היחידה:  פרופ’ ערן פרידלר

טל’ 04-8292633 פקס 04-8228898

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ קרן קובלר

טל’ 04-8292623 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: kovlerk@technion.ac.il

מזכירת לימודי תארים מתקדמים

גב’ רחל סגל

טל’ 04-8292343 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: srachel@technion.ac.il