היחידה להנדסת מבנים וניהול הבנייה

כללי:%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94

הפעילות ביחידה הינה בארבעה תחומי התמחות:

1. הנדסת מבנים (קונסטרוקציות)

2. ניהול הבנייה

3. חומרים תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה

4. גיאוטכניקה

הוראה:

היחידה מכשירה מהנדסים בעלי התמחויות בתחומי הנדסת מבנים, ניהול, ביצוע, תפקוד, חומרים וגיאוטכניקה, שיוכלו לענות על הדרישות%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%9e%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%94%d7%95%d7%9c-%d7%94%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%94-jpg2 המורכבות של משק הבנייה העתידי.  שיטת ההוראה מקנה לסטודנטים בתואר ראשון יכולת להמשיך ולפתח את עצמם בלימוד עצמי ותמריץ לקדם את עצמם ע”י לימודים לתואר שני ושלישי וכן גם ללימודי המשך במהלך הקריירה שלהם. מהנדסים אלה, בעלי ההשכלה המקצועית המורחבת בתחומי הנדסת המבנים, הטכנולוגיה, הניהול וביצוע הבנייה יהיו מאגר המנהיגים והמובילים של הבינוי המודרני בישראל, תוך שהם מתבססים על ראייה כוללת של תהליך הבינוי.

במסגרת לימודי הסמכה, בנוסף למסלול הלימודים הרחב להנדסה אזרחית, היחידה מאפשרת לימודים בשני מסלולים נוספים אשר אושרו ע”י המועצה להשכלה גבוהה :

  1. המסלול ל”הנדסה אזרחית – מבנים”:

 נועד להכשיר מהנדסים שעיסוקם העיקרי הוא בתכן ובבצוע של מבנים (מבני מגורים, מבנים ציבוריים, גשרים, אולמות, מבני תעשייה  ואחסנה, ממגורות מגדלי מים וכו’). לתחומי עיסוקו של מהנדס המבנים יש אופי ייחודי, אולם עקב אינטראקציה קיימת בין מהנדס המבנים  ובין מהנדסים המתמחים בתחומים אחרים של ההנדסה האזרחית, מהלך הכשרת המהנדס יחל בהקניית בסיס המתאים למהנדס אזרחי.

  1. המסלול ל”הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה”:

 במסגרת הלימודים תינתן הכשרה אשר תכלול הקניית הכלים המקובלים לעיסוקו של מהנדס המבנים (חוזק המבנה, יציבותו, ביסוסו,  ועמידותו בהטרחות שונות, כולל רוח ורעידות אדמה, שיקולי חיסכון במשקל ובעלות, שיקולי ביצוע וכד’). כמו כן הוא יקבל בסיס לעיסוק  בתחומים הקשורים לענפי הבנייה משטחים קרובים אחרים ובבעיות פיתוח מערכות מבנים חדישות.

המטרה של תכנית הלימודים היא להרחיב את תחום ובסיס הידע ומומחיותם של בוגרי המסלול הן מהאספקט האקדמי-האנליטי והן מהאספקט המעשי. כתוצאה מכך מקבלים בוגרי המסלול כלים מתקדמים אשר באמצעותם יוכלו לתכנן מבנים מודרניים, אמינים ובטיחותיים.  כל זאת תוך האפשרות להתפתחות לתחומים חדשים ויצירת ענפים נוספים תחת הכותרת של הנדסת המבנים. תכנית הלימודים המוצעת במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית בטכניון תגדיר את הרף העליון אליו צריכים להגיע סטודנטים המתמחים בהנדסת מבנים, ותמצב את בוגריה כמובילים בארץ בתחום המבנים.

מטרתו העיקרית של מסלול ניהול ובנייה היא להכשיר מהנדסים לתפקידי מפתח בביצוע ובניהול פרויקטי בנייה מורכבים ההולכים ומתרבים במשק הבנייה הישראלי. לשם כך המסלול מקנה ידע יסודי וממוקד במכלול התחומים הטכנולוגיים והניהוליים של הבנייה יחד עם בסיס רוחבי מוצק בהנדסה אזרחית, עם דגש חזק על יחסי הגומלין בין תכנון כולל – חומרים וטכנולוגיה – ניהול וביצוע.

 חלק מבוגרי המסלול ימצא את מקומו בתעשיות הבנייה ויתרום לפיתוח ולקידום הטכנולוגי של ענף הבנייה, וחלק אחר יעסוק במכלול ההיבטים התפקודיים הקובעים את איכות הבנייה והתאמת הבניין לייעודו. על מנת להגיע למומחיות ייחודית ולתפקידי ייעוץ מתקדמים, בוגרי המסלול יוכלו להמשיך ולהתמחות במסגרת לימודי מוסמכים במגוון כיוונים, כולל: ניהול הבנייה; חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה; וגיאוטכניקה.

במסגרת לימודי מוסמכים, היחידה מאפשרת ארבעה מסלולי לימוד לתואר שני בהתאם לארבעת תחומי ההתמחות המפורטים לעייל (הנדסת מבנים קונסטרוקציות, ניהול הבנייה, חומרים תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה, וגיאוטכניקה).

בכל מסלול קיימת תוכנית לימודים המקנה תואר מגיסטר למדעים בתחום ותוכנית המקנה תואר מגיסטר להנדסה בתחום.

מחקר:

היחידה שואפת לחזק את מעמדה כגורם המוביל בקידום תשתית הידע ההנדסי והטכנולוגי הנחוצים להחדרת ולהטמעת שיפורים וחדשנות לענף הבנייה, תוך התאמתם לתנאים הייחודיים בארץ, וכל זאת כדי לקדם את בטיחות הבנייה ואיכותה, ולשפר את התפקוד הכולל והיעילות של הענף.

המכון הלאומי לחקר הבנייה פועל כחוד החנית בתחום המחקר והוא מהווה את הזרוע המחקרית של היחידה ומשמש כפלטפורמה לאינטגרציה של הידע המדעי ויישומו בארץ.

היחידה והמכון מתבססים על צוות של חברי סגל בעלי מוניטין ומעמד בינלאומי, בעלי התמחויות מגוונות, הפועלים בהתאם לצורך תוך שיתוף פעולה בין-תחומי, מתוך הכרה בצורך לאינטגרציה, לפתרון בעיות מורכבות ותוך דגש על בעיות האופייניות לישראל.

אתר המכון הלאומי לחקר הבניה

תחום הנדסת מבניםתחום הנדסת מבנים עוסק במגוון רחב של פעילות מחקרית והנדסית במסגרת של מבנים מבטון ופלדה, חומרים מרוכבים, מבני סנדוויץ, מבנים טנסגריים, ומבני יריעות, חיזוק מבנים וזאת לעומסים סטטיים ודינמיים, סביבתיים ורעידות אדמה.הפעילות מתבססת על תכן וגישה קונספטואלית למבנים, אנליזות לינאריות ולא-לינאריות תוך שימוש בכלים נומריים, אנליטיים וניסויים. תוצאות הפעילות הנ”ל מתפרסמות בספרות הבינלאומית ומשמשות כבסיס לתקינה ולפעילות הנדסית כללית בארץ.

חברי השטח עוסקים במחקר בנושאים הנזכרים וכן מעורבים בתקינה הישראלית לרכיבים ומבנים מבטון מזוין, בטון דרוך, בטון טרום ופלדה, ובתקינה לתכנון עמידות מבנים ברעידות אדמה. כמו כן הם עוסקים במתן הנחיות ויעוץ לרשויות ציבוריות שונות בתפקוד מבנים ומעורבים בוועדות חקירה לכשל מבנים.

תחום ניהול הבנייההפעילות המחקרית של תחום זה מתרכזת בנושאים הבאים: ניהול פרויקטים בבנייה, שיטות לתזמון, תקצוב ובקרה של עבודות בנייה, בטיחות בבנייה, ארגון חברות ומפעלי בנייה, השוואה כלכלית של חלופות פרויקטים ושיטות ביצוע, בדיקת כדאיות של פרויקטים ציבוריים, חיזוי הביקוש לתשומות ותפוקות הבנייה, ניהול איכות בבנייה, שיטות התקשרות בין יזם – פרטי וציבורי – לקבלן, מימון פרויקטים בבנייה, בחינת סיכונים בפרויקטי בנייה, תכנון הביצוע בתנאי אי-ודאות, ניהול ופיתוח של משאבי אנוש בבנייה, שיטות וציוד בנייה, תיעוש הבנייה, אוטומציה ורובוטיקה בבנייה, יישומי בינה מלאכותית בהחלטות תכן ותכנון, ניהול אחזקה בבנייה, שיטות לאומדן שווי קרקע. חברי הסגל ביחידה פעילים בוועדות תקינה, וועדות מקצועיות ממלכתיות, בייעוץ, בפעילויות במסגרת ארגונים בינלאומיים, ובמחקרים משותפים עם קבוצות בינלאומיות.

תחום גיאוטכניקהמתמקד בנושאים הבאים: חקירה מעבדתית ותיאורטית של ההתנהגות המכנית של קרקע רוויה ובלתי רוויה, אינטרקציה קרקע-מבנה בתנאי רעידות אדמה, חוקי חוזק בלתי לינאריים  והשפעתם על יציבות, התנהגות של חול בלתי מופר בתנאי העמסה שונים, פיתוח מודל ריאולוגי להתנהגות של כלונסאות בהעמסה, בדיקת מודלים קטנים בתנאי דמיות לחקירת בעיות במכניקת הקרקע והסלע, פיתוח מסגרת רציונאלית לניתוח קרקע משוריינת, פיתוח מיכשור למדידת מאמצים בקרקע, שימוש בסיבים אופטיים למעקב אחרי התנהגותם של מבנים גיאוטכניים, השפעת מנהור על מבנים תת-קרקעיים. חברי הסגל ביחידה פעילים בוועדות תקינה, ביעוץ, בפעילויות במסגרת ארגונים בינלאומיים, ובמחקרים משותפים עם קבוצות בינלאומיות.

תחום חומרים, תיפקוד וטכנולוגיה של הבנייהמתמקד בנושאים הבאים: קידום חומרים וטכנולוגיות חדשות, חומרי בנייה מתקדמים (כגון: בטונים מיוחדים, חומרים מרוכבים), תיעוש וקידום טכנולוגי (כגון: בנייה יבשה, בנייה עם מערכות דקות דופן, קירות מסך), תפקוד כולל של מעטפת הבניין, בנייה משמרת ובת-קיימא (כגון: ניצול פסולות, שימור אנרגיה בבניינים, קיים), מכניקה של חומרים, פיסיקת הבנייה (מעבר חום, אוויר ומסה), תיפקוד ואיכות בנייה (כגון: מחשוב תהליכי התכן התיפקודי, בנייה לגובה) ואבטחת איכות ובקרת איכות בבנייה (כגון: יישום שיטות ISO 9000 בבנייה, בדיקות אל הרס).

חברי הסגל ביחידה פעילים בוועדות תקינה, בייעוץ, בפעילויות במסגרת ארגונים בינלאומיים, ובמחקרים משותפים עם קבוצות בינלאומיות.

לפרטים נוספים:

היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

ראש היחידה: פרופ’ אמנון כץ

מזכירת ראש היחידה ותארים מתקדמים

גב’ תמי צאצאשוילי

טל’ 04-8292322 פקס’ 04-8292365  דואר אלקטרוני: tami@cv.technion.ac.il