היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

כללי:%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94

הפעילות הכוללת ביחידה מתחלקת לשני מקבצים. האחד עוסק בנושאי תחבורה ותעבורה והשני עוסק בנושאי מיפוי, גיאו-אינפורמציה ומדידות. לכל תחומי הפעילות ביחידה יש היבטים של טכנולוגית ה’היי-טק’ המתקדמת ומרבית פעילותה בשני המקבצים גם יחד הם בחזית מדעי האינפורמציה ומערכות המידע המודרניות.

הפעילות במקבץ הראשון (הנדסת תחבורה) כוללת את התחומים של תכנון תחבורה,תנועה ותעבורה, הנדסת כבישים, בטיחות בדרכים, מסעות ואחזקה.

במסגרת תכנון תחבורה קיימת התמקדות בנושאים: התנהגות וחיזוי, ביקוש והערכת השפעות, תחבורה ציבורית ורשתות תחבורה. במסגרת תנועה ותעבורה והנדסת כבישים קיימת התמקדות בנושאים: בקרה, התנהגות והסדרי תנועה, וגיאומטריית כבישים.

במסגרת בטיחות בדרכים קיימת התמקדות בנושאים: סטטיסטיקות, הערכות, אביזרים, התקנים והתנהגות נהגים.

במסגרת מיסעות ואחזקה קיימת התמקדות בנושאים: איפיון ותוכן מיסעות, הערכה וניהול מיסעות, חומרי מיסעה ומיחזור.

הפעילות במקבץ השני (מיפוי, גיאו-אינפורמציה ומדידות) כוללת בין השאר את נושא הפוטוגרמטריה (האנלוגית והספרתית) והחישה מרחוק (מערכות פענוח חכמות, טיפול בצילומי אוויר והדמאות לווינים – הדמאות מולטי והיפר ספקטרליות, ראיה ממוחשבת), כרטוגרפיה ספרתית (תמוכת מחשב), קדסטר ורישום מקרקעין (קדסטר אנליטי דו-ממדי וקדסטר תלת ממדי), גיאודזיה לווינית ו-GPS (רשתות בקרה למטרות הנדסיות ולמיפוי), מערכות LIDAR (סורקי לייזר), מדידות הנדסיות וטופוגרפיות (כבסיס לתכנון והקמת פרויקטים הנדסיים), מערכות מידע גיאוגרפיות (GIS/LIS).

הוראה :%d7%94%d7%a0%d7%93%d7%a1%d7%aa-%d7%aa%d7%97%d7%91%d7%95%d7%a8%d7%94-jpg1

ההוראה במסגרת היחידה מתוכננת להתבצע בשלושה אפיקים מקבילים:

  1. מסלול לימודים בהנדסה אזרחית – הנדסת תחבורה: לאור העובדה כי תחום התחבורה הוא אינטרדיסיפלינרי ונדרש מהעוסקים בו בנוסף לכל נושאי ההנדסה האזרחית והתחבורה גם ידע מגוון במקצועות הנלמדים בפקולטות אחרות והיקף היבטי התחבורה המוקנה לסטודנט במסגרת מסלול הלימודים הפקולטי הוא מצומצם, פותח במהלך התקופה האחרונה מסלול לימודים חדש בהנדסה אזרחית – תחבורה. המסלול הארבע שנתי החדש יאפשר להכשיר מהנדסים בעלי התמחות ייחודית בנושאי התחבורה וללמוד מקצועות חדשים החיוניים להשכלתו ולעיסוקיו העתידיים. מסלול הלימודים אושר בשנת 2005 ע”י המועצה להשכלה גבוהה.
  2. מסלול לימודים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה: קיים למעלה מ-30 שנה הן כמסלול ארבע שנתי (BSc) והן כמסלול תלת שנתי ל BA. החל משנת הלימודים תשס”ב מופעלת תוכנית לימודים חדשה בלימודי הסמכה (הן במסלול הארבע-שנתי והן במסלול התלת-שנתי). לאחר שקרוב ל- 90% מכל המקצועות הוחלפו בחדשים במטרה לענות על הדרישות המודרניות של המקצוע, אושר לפני כשנה ע”י ועדת הקבע ללימודי הסמכה ומוסמכים שינוי שם התואר למסיימים את מסלולי לימודים אלו.

התארים החדשים הם “הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה” (לבוגרי המסלול הארבע שנתי) ו”מיפוי וגיאו-אינפורמציה” (לבוגרי המסלול התלת שנתי). התארים החדשים אושרו בשנת 2005 ע”י המועצה להשכלה גבוהה.

  1. הוראה של מקצועות חובה ובחירה במסגרת מסלול הלימודים הפקולטי (הנדסה אזרחית):במסגרת מסלול הלימודים הפקולטי בהנדסה אזרחית מקיימת היחידה הוראה של מקצועות חובה ובחירה הן בנושאי המיפוי והגיאו-אינפורמציה והן בנושאי התחבורה. בין השאר אחראית היחידה להוראה של שרשרת מקצועות הלימוד בתחבורה ושל שרשרת מקצועות הלימוד במיפוי וגיאו-אינפורמציה. (זאת במסגרת שתי שרשרות הבחירה שכל סטודנט בפקולטה חייב ללמוד לצורך השלמת המסלול בהנדסה אזרחית).

במהלך השנה האחרונה פותחו במסגרת היחידה מספר תוכניות לימוד חדשות:

תוכנית ME – מסלול לימודים ללא תזה בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה:

לאור השינויים המהותיים שחלו בתחום המיפוי והגיאו-אינפורמציה והרחבת תחום הנושאים הנכללים בתוכו וכן ההתעניינות בהרחבת ידע אצל בוגרים שהשתלבו במגזר הציבורי והפרטי ואצל בוגרים שנחשפו לנושא במהלך עבודתם באזרחות או בצבא והמעוניינים להעמיק את הידע בתחום, נוצר הצורך ביצירת מסלול הכשרה מתקדם אשר יאפשר לקבוצות אלו להרחיב את השכלתם בתחום המיפוי והגיאו-אינפורמציה. המסלול מתאים במיוחד לסטודנטים חיצוניים ויאפשר המשך לימודים לתואר שני גם לבוגרי תואר ראשון עם ממוצע בין 75-80. התכנית אושרה בכל המסגרות הטכניוניות וכפופה עדיין לאשור המועצה להשכלה גבוהה.

תכנית אפיקים:

תכנית אפיקים היא תכנית לימודים ייחודית המציעה מסלול לימודים משותף לפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ולפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים. עיקרה של התכנית הוא חיבור שני מסלולי לימוד קיימים בטכניון: מסלול לתואר ראשון – “מוסמך בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה” והמסלול לתואר שני (ללא תזה) “מגיסטר לתכנון ערים ואזורים”.

התכנית מיועדת לסטודנטים ברמה גבוהה עם דרישות סף וסכם כניסה גבוהים, ולפיכך תאפשר להשלים את מלוא הלימודים במהלך 9 סמסטרים. הסטודנטים ידרשו ללמוד 200.0 נקודות ועם השלמת מלוא התוכנית יקבלו הסטודנטים את התואר “מוסמך בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה” ואת התואר “מגיסטר לתכנון ערים ואזורים”.

*התכנית אושרה בשתי הפקולטות  וממתינה לאישורים טכניוניים.

תכנית לימודים לתואר שני בבטיחות בדרכים:

תכנית לימודים במדעי התחבורה עם התמחות בבטיחות בדרכים. התכנית היא במסגרת לימודי המגיסטר לתואר הקיים מגיסטר למדעים במדעי התחבורה. מסיימים מצטיינים של התכנית יוכלו להמשיך לימודיהם לדוקטורט בכפוף לדרישות ביה”ס לל”מ בטכניון.

התכנית מיועדת להכשיר כוח אדם מיומן לנושאים שונים בבטיחות בדרכים. זו תכנית המבוססת על מקצועות הקיימים בתכניות האקדמיות של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, בית-ספר לרפואה, הפקולטה לארכיטקטורה במסלול לבינוי ערים והתכנית הבין יחידתית לאבטחת איכות ואמינות.

*ניתן להשלים את הלימודים הן בנתיב תזה והן בנתיב עבודת גמר והיקף הלימודים מותנה ברקע האקדמי הקודם של המועמד. התכנית אושרה במסגרת הפקולטה  וממתינה לאישורים טכניוניים.

תואר שני בלימודי מקרקעין:

תכנית לימודים ייחודית משותפת לפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית ולפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.

היקף התכנית הוא 49 נקודות ב-17 קורסים שונים והיא מסתמכת בעיקרה על מקצועות קיימים בשתי הפקולטות להנדסה אזרחית וסביבתית ולארכיטקטורה ובינוי ערים.

התכנית מועברת בשלב הנוכחי במסגרת ME הכלל טכניוני ומיועדת לבוגרי תואר ראשון בהנדסה.

התכנית אושרה בכל המסגרות הטכניוניות וכפופה עדיין לאשור המועצה להשכלה גבוהה.

לאחר אישור המועצה להשכלה גבוהה, מתוכננת הרחבת התכנית והוספת תכנית השלמות שיאפשרו גם לבוגרי תואר ראשון מתחומים קרובים כגון הפקולטה לארכיטקטורה, המסלול לאדריכלות נוף, בוגרי משפטים, בוגרי תואר שני במסלול לתכנון ערים ואזורים ועוד, ללמוד במסגרת התכנית.

מחקר:

המחקר במקבץ הראשון (תחבורה ותעבורה) מתבצע ברובו במסגרת המכון לחקר התחבורה (מכון טכניוני) ומתרכז בנושאים החדישים. במסגרת תהליך המעבר לעידן טכנולוגית המידע (IT) מורחבת הפעילות במכלול רב של נושאים, כגון: תפעול ותכנון תנועתי וגיאומטרי (מערכות קדמות של רמזורים ומרכזי בקרה, מערכות גביה חכמות); תכנון וכלכלת התחבורה (תכנון והערכה כלכלית, חלופות תחבורתיות, צפי של שימושי קרקע); תכנון וניתוח מבנה מיסעות (מערכות לניהול מסעות, שיטות הערכה ותכנון); חומרי מיסעה, בטיחות בדרכים ועוד..

המחקר במקבץ השני (מיפוי, גיאו-אינפורמציה ומדידות) מתבצע ברובו במסגרת מרכז המחקר למיפוי וגיאודזיה (מרכז פקולטי) ועוסק בתקופה האחרונה רובו ככולו בתחום המיפוי הספרתי, החישה מרחוק ומערכות המידע הגיאוגרפי.

המכון לחקר התחבורה

לפרטים נוספים:

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

ראש היחידה: פרופ’ח שלמה בכור

מזכירת ראש היחידה

גב’ עליזה בלסברג

טל’ 04-8292361 פקס 04-8295708 דואר אלקטרוני: aliza@technion.ac.il

מזכירות לימודי מוסמכים

גב’ ציפי בן-סימון

טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295706  דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il