מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים ולסגל מצטיין בהוראה תשע”ז, 2017

מלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים ולסגל מצטיין בהוראה תשע”ז, 2017

שם הקרן מקימי הקרן והתורמים            הצטיינות בנושא
רינה ופרופ’ שרגא אירמאי ז”ל רינה ושרגא אירמאי מחקר בהנדסת הסביבה: הידרודינמיקה, זרימה בתווך נקבובי ,והידרולוגיה
איתנית  חב’ איתנית בע”מ מצטיין במקצוע “חומרי בנייה”, סמסטר א’, ב’
פרופ’ יצחק אלפן ז”ל רעייתו ליזה אלפן  ומוקירי זכרו מצטיין במקצוע “גיאומכניקה”, סמסטר א’, ב’
חברת א. ארנסון בע”מ חב’ א. ארנסון בע”מ המרצה )ללא קביעות( המצטיין בהוראה, סמסטר א’, ב’
קבוצת אפקון בקרה ואוטומציה בע”מ

 AVIV AMCG וחברת

קבוצת אפקון

AVIV AMCG חברת

מצטיין במקצוע “מידע גרפי הנדסי”
חברת בטון דרוך בע”מ  חב’ בטון דרוך בע”מ מצטיין במקצוע “בטון דרוך”
זיוה ואלברט בן-דוד  חב’ אבן-זיו בע”מ “מצטיין הפקולטה” בלימודי הסמכה
יאיר בנימיני ז”ל יוסף בנימיני, “יוטבין” חב’ בע”מ מחקר בבטיחות בדרכים
נח גליל ז”ל המשפחה, אישתו סוניה והילדים מצטיין בקובץ מקצועות של סביבה, מים וחקלאות
ארמי גרינשטיין  מהנדס ארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע”מ מצטיין במקצוע “קדסטר 1”
אינג ‘יהושע גרינשפן ז”ל מרים גרינשפן ז”ל מחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים,זיהום אויר, קלימטולוגיה, טיפול במים ושפכים
חברת הלפרין-פלוס משה פלוס מחקר בנושאי הפוטוגרמטריה והמידול התלת מימדי
מהנדס יצחק הרשקוביץ ז”ל עמותת דרך יצחק הרשקוביץ ז”ל מצטיין במקצוע “פרויקט בתחבורה”
סרן גל ויסברג ז”ל יעל ואלכס ויסברג פרויקט מצטיין במקצוע “סקר קרקעות ומערכות מידע גיאוגרפיות”
אסתר ופרופ’ גדליהו ויסמן ז”ל המשפחה ומוקירי זכרם מצטיין במקצוע “הנדסת קרקע”, סמסטר א’, ב  ‘
רונן כהן ז”ל  עוזי מנור ז”ל יונה-יעוץ וניהול הנדסי בע”מ מצטיין במקצוע”  מעבדת דרכים ” סמסטר ב’ מצטיין במקצוע”  מיסעות גמישות ” סמסטר א’
חברת  GSL לירית הנדסת קרקע בע”מ   חב’ לירית  GSL בע”מ מצטיין במקצוע” מכאניקת קרקע מתקדמת”
לנגת בע”מ  מהנדס דוד גת המלגאי המצטיין בהוראה, סמסטר א’, ב’
בוגרי מחזור ל”ה בוגרי מחזור ל”ה בפקולטה מצטיינים במקצוע “פרויקט מורחב בהנדסת מבנים”, סמסטר א’, ב’ מצטיינים במקצוע “פרויקט בניהול הבנייה”, סמסטר א’, ב’
גולדה וחיים ליבנה ז”ל

מרים ואברהם ברזובסקי )ליבנה( ז”ל בלה וישראל מילר ז”ל פרופ’ משה ליבנה ז”ל 

פרופ’ משה ליבנה ז”ל ומשפחתו פרופ’ משה ליבנה ז”ל ומשפחתו רות ליבנה ומשפחתה בני משפחתו מצטיין מבין המקצועות “מבוא להנדסת תחבורה” ו”מבוא לתכן מיסעות”, סמסטר ב’

מצטיין במקצוע” מבוא להנדסת תחבורה”, סמסטר א’

המלגאי המצטיין בהוראה בהנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה מצטיין במקצוע” מבוא לתכנון תחבורה”

שולמית וטוביה נצר ז”ל משפחת נצר חברת אינטרדקו בע”מ מחקר באנליזה ותכן של מבנים ,ובנייה מתועשת בניית המהנדס סמסטר א’, ב’
ישראל ענבי ז”ל

 

ענבי-גוטליב מהנדסים יועצים בע”מ

אשתו שוש והילדים רון ומאיה

פרויקט מצטיין במקצוע “בניה מתועשת ”

 

פרופ’ מרדכי, בוניה, ונעמן פלג ז”ל שמואל פלג ושושנה פלג מצטיין מבין 4 מקצועות בתחום הנדסת תנועה
אינג’ אליעזר שפירא ז”ל חב’ שורה בע”מ

 

מצטיין במקצוע “תכן טפסות לבטון”
אסתר ומרדכי רובינשטין ז”ל אהרון רובינשטין ז”ל חברת אהרון רובינשטין ובניו מחקר על היבטים כלכליים של עבודות בנין

 

אהרון רובינשטין ז”ל חברת אהרון רובינשטין ובניו מצטיין במקצוע” שיטות ביצוע בבנייה”, סמסטר א’ מצטיין במקצוע “מיכון בבנייה”, סמסטר ב’
אביאל, ענת, ועופר רון ז”ל כרמית רון מצטיין בקובץ מקצועות גיאודזיה
ד”ר גרשון שטינברג   ד”ר גרשון שטינברג מצטיין במקצוע “רשתות בקרה גיאודטיות”
פרופ’ רחל שלון ז”ל בני המשפחה פרויקט מצטיין במקצוע “טכנולוגיה מתקדמת של בטון  ” מחקר בחומרים, תפקוד, וטכנולוגיה של הבנייה
פרופ’ בנימין שמוטר ז”ל חבריו ומוקירי זכרו

 

מצטיין במקצוע “גיאודזיה מתמטית” מצטיין במקצוע “יסודות המיפוי והמדידה2”
קרן המלגות ע”ש משה שנבל  חיה שנבל וצחי שנבל יצירתיות וחדשנות במסגרת מסלולי הפקולטה )ראה סעיף 5 בהערות –תנאי התחרות(
רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז”ל אברהם ורחל ברנוביץ ז”ל מלגות ללימודים )ראה סעיף 4 בהערות – עיקרי תנאי התחרות(
אינג’ יהודה זהר ז”ל משפחת זהר מלגות ללימודים
עמותת חמלה וחסד מר ירמיהו עיני מלגות ללימודים
אינג’ יעקב פינצ’וק ז”ל האב שמעון פינצ’וק ז”ל מלגות ללימודים )ראה סעיף 4 בהערות – עיקרי תנאי התחרות(
אלעד רם ז”ל גלית ואלה רם, שולמית ועצמון רם מלגות ללימודים )ראה סעיף 4 בהערות – עיקרי תנאי התחרות(
זלמן, ברכה, ובנם מיכאל שריון ז”ל המשפחה ומוקירי זכרם מלגות ללימודים )ראה סעיף 4 בהערות – עיקרי תנאי התחרות(

עיקרי תנאי התחרות

 

הסמכה:

א.         סטודנטים בהנדסה אזרחית וסביבתית יגישו עבודות או פרויקטים שהוכנו בסמסטר ב’ בשנת תשע”ו, או בסמסטר א’ שנת תשע”ז.

ב.          סטודנטים מצטיינים בלימודים, ייבחרו ע”פ רמת ציוניהם מבין הלומדים בסמסטר ב ‘תשע”ו ובסמסטר א’ בשנת תשע”ז.

  באם תהיה זהות בין הציונים של יותר מסטודנט אחד, ייקבע הזוכה ע”פ החלטת המורה ו/או ממוצע הציונים הכללי הגבוה.

ג.           סטודנט יהיה זכאי בזכיית שני פרסים בלבד, בהתאם להחלטת ועדת הפרסים.

ד.          הציון הנדרש לקבלת הפרס הינו 85 ומעלה, וכן נדרשת צבירה מינימאלית של 18 נקודות באותו סמסטר  .

ה.         הזוכה בפרס חייב להיות במצב “אקדמי תקין”, למעט מקרים מיוחדים ויוצאי דופן.

מוסמכים:

א.   פרס יינתן למחקר או עבודת גמר לתואר שני או שלישי שנעשה בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, נמשך אחרי חודש מרץ 2016 והסתיים בהצלחה לפני מועד ההגשה. הסטודנטים יגישו באמצעות מזכירות היחידה תזה או עבודת גמר ב- 2 עותקים, בצירוף מכתב בקשה לפרס, קורות חיים והמלצת המנחה.

ב.    מענק מחקר יינתן למחקר לתואר שני או שלישי הנמצא בתהליך ביצוע )ולא בשלבי סיום( בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית.

סטודנט לתואר דוקטור יגיש לוועדת הפרס את התיאור התמציתי לקראת בחינת מועמדות.

סטודנט לתואר מגיסטר יגיש סקר ספרות מקיף + פרק אחד נוסף לפחות מתוך התזה .

בנוסף יצורף חומר רלוונטי נוסף:  קורות חיים ,2 המלצות שאחת מהן תהא של המנחה.  במידה שפורסמו מאמרים המבוססים על המחקר, יש לצרפם .

תנאי לקבלת המענק הינו התחייבות הסטודנט לסיים המחקר ולהציג לתורם עבודת תזה תוך שלושה חודשים ממועד אישור התואר וכן לסיים המחקר לא יאוחר ממסגרת משך ההשתלמות, כפי שנקבע ע”י בי”ס ללימודי מוסמכים. בעבודה תופיע הכרת תודה לתורם, שתאושר ע”י האחראי לפרסים בפקולטה.

מועדים:

  1. מוסמכים: התזות והצעות המחקר המועמדות לפרסים יוגשו עד לתאריך 19.4.2017 במזכירויות היחידות , לפי נושא העבודה.
  1. הפרסים והמענקים יחולקו בטקס שייערך בפקולטה ביום חמישי 21/6/2017
  1. החלטות ועדות היחידות+ שמות הסטודנטים מקבלי הפרסים יועברו למזכירות הפקולטה עד יום שני 15.5.2017

הערות:           1.       ועדות הפרסים תמלצנה על העבודות שיזכו בפרסים השונים.

  1. ניתן להגיש עבודת מחקר רק לפרס או מענק מחקר אחד.
  1. כספי מענק מחקר ישולמו לשיעורין ב- 3 חלקים )שליש בטקס, שליש ע”פ קבלות, שליש בעת הגשת התזה לתורם.(
  1. מלגות ברנוביץ, שריון, פינצ’וק ורם, מחולקות ע”י דקן הסטודנטים. גובה המלגה נקבע ע”פ נתונים אישיים של כל סטודנט.
  1. פרס שנבל- עם הגשת המועמדות לפרס יש לצרף בשני העתקים המלצה מפורטת על מהות העבודה ותקציר העבודה .
  1. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירויות היחידות ואצל עדי יוגב, בניין רבין חדר 718, טלפון: 8293067.