מלגות לימוד “עתידים לתשתיות”

מלגות לימוד “עתידים לתשתיות”

צעיר וצעירה יקרים,

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית על מסלוליה השונים מפעילה מגוון תכניות למלגות ובהן מלגות קיום ושכר לימוד במסגרת פרויקט עתידים לתשתיות.

מלגות עתידים לתשתיות במסגרת הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית:

פרויקט עתידים הינו פרויקט לאומי חברתי אשר שם לו למטרה לסייע לבוגרים ובוגרות מצטיינים מקרב הפריפריה (גיאוגרפית ו/או סוציו אקונומית) להשתלב במוסדות להשכלה גבוהה.

פרויקט עתידים לתשתיות המתנהל במסגרת תכנית עתידים, נועד לסייע לרכוש תואר ראשון בתחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית תוך השתלבות בזמן הלימודים באחת החברות או הארגונים העסקיים או הממשלתיים המובילים בארץ (“התנסות מקצועית בחברה המאמצת”).

בפקולטה להנדסה אזרחית מגוון תחומי לימודים:

הנדסת מבנים, ניהול ובניה, הנדסת תחבורה, הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה, הנדסת סביבה , הנדסת משאבי מים, הנדסה חקלאית.

איך זה עובד?

במהלך תקופת הלימודים זוכה הסטודנט לתמיכה כספית הכוללת מימון הלימודים והמחייה, ליווי אישי וחניכה בתחום לימודיו, התנסות והשתלבות בארגון פעיל ומוביל או השתלבות במערך ההתנדבות הקהילתית. הסטודנט מחוייב במהלך לימודיו להיקף עבודה של כיום אחד בשבוע (התנסות מקצועית בחברה המאמצת או תרומה לקהילה). עם תום לימודיו מתחייב הסטודנט לשלוש שנות עבודה בחברה המאמצת כעובד מן המניין, כהתחייבות חד צדדית מטעם הסטודנט.

התהליך:

והיה ועמדת בקריטריונים הבאים תוזמן לראיון אישי ובסופו יוחלט את תהיה מתאים להשתתף בתכנית. הקריטריונים הם: יכולת אישית ומוטיבציה גבוהה, עמידה בדרישות אקדמיות של הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית, עמידה בתנאים סוציו אקונומיים בהתאם לנהלי התכנית, ו/או מגורים בפריפריה, גיל שאינו עולה על 31.

לפרטים נוספים בדבר התכנית ולקבלת טופס להגשת מועמדות ניתן לפנות אל:

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית: גב’ עליזה בלסברג טל:- 04-8292361

דואר אלקטרוני:- aliza@tx.technion.ac.il