המרכז למחקר בהנדסה חקלאית

הנדסה חקלאית מודרנית מכוונת כיום לבקרה ואוטומציה, חישה מרחוק, ממשק מכונה קרקע ופיתוח חסכוני באנרגיה. תחומי מחקר של הקבוצה: מכניקה של קרקע; יחסי מכונה-קרקע; עבירות ורכב שדה; תכונות פיסיקליות של חומרים ביולוגיים; סיווג תוצרת חקלאית; אוטומציה ובקרה; חישה מרחוק; חיישנים ומדידות; זיהום אוויר במערכות חקלאיות; פיסיקה של הקרקע; תהליכי מעבר בסביבה נקבובית; השקיה, ניקוז; שימור הקרקע; מאגרי מים; בקרת מערכות מים; יחסי מים-קרקע-צמח; פיסיולוגיה של הצמח; בקרת אקלים בחממות; חקלאות מים; כימיה פיסיקלית של חרסיות קרקע; פיתוח דשנים; שטיפת טיוב ושיקום קרקעות מלוחות וטיובן; בעיות סביבתיות במערכת הקרקע; טיפול בשפכים ובפסולת מוצקה ויישומם בחקלאות; מניעת זיהום; אנרגיה ואנרגיה מתחדשת; מערכות אקולוגיות ושימור.