המרכז למחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים

המרכז עוסק בחקר ופיתוח של תהליכים לטיפול במי שתיה ומי השקיה ממקורות טבעיים ומלאכותיים וטיפול בשפכים ביתיים ותעשייתיים וזאת כולל תהליכים כימיים וביולוגיים ראשוניים הקשורים לטיפול בשפכים. המחקר מתמקד בזרימה של מים במובילים טבעיים ומלאכותיים והנדסה של מערכות יעילות והנדסה ימית שכולם קשורים למכניקת זורמים. נושאי מחקר עיקריים: תהליכים של מים ושפכים, הנדסה ימית, מיקרוביולוגיה סביבתית, מערכות משאבי מים, כימיה של המים, אויר ואטמוספרה.