יצירת קשר

המכון להנדסה ימית, קרית הטכניון, 32000

דואר אלקטרוני: sea21@cameri2.technion.ac.il
טלפון: 8292957- 04