מחקר

%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a81
מודלים להנדסה ימית כחוליות בשרשרת התהליכים הפיסיקליים

מודלים להנדסת חופים ונמלים שבוצעו במכון
מודלים להנדסת חופים ונמלים שבוצעו במכון

%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8-3
פרויקט מודלים סדימנטולוגיים לאיים מלאכותיים