מרכזי ומכוני מחקר

%d7%9e%d7%a8%d7%9b%d7%96%d7%99-%d7%9e%d7%97%d7%a7%d7%a8בבסיס המחקר של הפקולטה עומדים שורה של מכוני מחקר רב-תחומיים (משותפים גם עם פקולטות אחרות בטכניון) ומרכזי מחקר ייעודיים המפעילים היום שורה ארוכה של מחקרים מגוונים הן מבחינת התחומים והן מבחינת מקורות לממון המחקר, ביניהן קרנות מדעיות בארץ ובעולם, קרנות של מדענים ראשיים בישראל, רשויות ציבוריות וחברת תעשייתיות – עסקיות, בהיקף של כ- 25 מליון ₪ לשנה. באמצעות פעילות זו מקודמות טכנולוגיות חדשות ומוטמעות בעשייה ההנדסית בארץ ובעולם.

במסגרת מכוני ומרכזי מחקר אלה מבוצעים המחקרים של הסטודנטים המשתלמים לתואר גבוה. במהלך השתלמותם הם מקדמים ידע וטכנולוגיות חדשניות ומוקנית להם הכשרה אשר מעמידה אותם כפוטנציאל למנהיגות ההנדסית-מחקרית בעתיד בתחומי התשתיות הלאומיות.