הנדסה אזרחית וסביבתית – טקס הענקת תעודות לבוגרי מחזור צ’