הפנינג בטיחות: יום מציל חיים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית 20.11.19