הרצאה של אתי לוי: העלאת המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד 30.12.2019