חמישי משפחתי בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית 29.8.19