טקס בוגרים – הנדסה אזרחית וסביבתית – מחזור צ’ 27.6.2019