טקס הענקת תארי מגיסטר תשע”ט טכניון הנדסה אזרחית וסביבתית 11.6.2019