יום המחקר בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית 28.11.2018