אלבום תמונות יום עיון היחידה להנדסת הסביבה, מים וחקלאות 23.1.2020