יצירת קשר למתענינים בתואר ראשון

מזכירות לימודי הסמכה ראשית בפקולטה

גב’ יעל לוינסקי

טל’ 04-8292399 פקס’  04-8295679  דואר אלקטרוני yaelly@technion.ac.il

גב’ יהודית איש-לב

טל’ 04-8292201 פקס’  04-8295679  דואר אלקטרוני judith@technion.ac.il

 


מזכירויות הוראה ביחידות:

היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

מזכירת לימודי הסמכה

גב’ קרן קובלר

טל’ 04-8292623 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: kovlerk@technion.ac.il

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

מזכירות לימודי הסמכה ותארים מתקדמים

גב’ עליזה בלסברג

טל’ 04-8292361 פקס’ 04-8295706 דואר אלקטרוני: aliza@tx.technion.ac.il

גב’ ציפי בן-סימון

טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295708  דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il

היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

מזכירות לימודי הסמכה

גב’ שרית שביט

טל’ 04-8292413 פקס’ 04-8292365  דואר אלקטרוני: sarits@technion.ac.il