יצירת קשר

דיקן הפקולטה:

פרופ’ שלמה בכור

טל’ 04-8293066 פקס 04-8220133 דואר אלקטרוני deansecr@technion.ac.il


ראשי היחידות:

ראש היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

פרופ’ אמנון כץ  טלפון: 04-8293124 דואר אלקטרוני akatz@technion.ac.il

ראש היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

פרופ”ח גלעד אבן צור  04-8293459 דואר אלקטרוני eventzur@technion.ac.il

ראש היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

פרופ’ ערן פרידלר  04-8292633 דואר אלקטרוני eranf@technion.ac.il


תואר ראשון

מזכירות לימודי הסמכה ראשית בפקולטה

גב’ יעל לוינסקי

טל’ 04-8292399 פקס’  04-8295679  דואר אלקטרוני yaelly@technion.ac.il

גב’ יהודית איש-לב

טל’ 04-8292201 פקס’  04-8295679  דואר אלקטרוני judith@technion.ac.il

תארים גבוהים ומחקר

מזכירות לימודי תארים מתקדמים ראשית בפקולטה

גב’ ליאל גל

טל’ 04-8292565 פקס’  04-8293135   דואר אלקטרוני: liel@tx.technion.ac.il


מזכירויות הוראה ביחידות:

היחידה להנדסת הסביבה מים וחקלאות

מזכירת לימודי הסמכה

גב’ קרן קובלר

טל’ 04-8292623 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: kovlerk@technion.ac.il

מזכירת לימודי תארים מתקדמים

גב’ אופירה מלכה

טל’ 04-8292343 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: ofiramalka@technion.ac.il

 

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

מזכירות לימודי הסמכה ותארים מתקדמים

גב’ עליזה בלסברג

טל’ 04-8292361 פקס’ 04-8295706 דואר אלקטרוני: aliza@tx.technion.ac.il

גב’ ציפי בן-סימון

טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295708  דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il

היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

מזכירות לימודי תארים מתקדמים

גב’ תמי צאצאשוילי

טל’ 04-8292322 פקס’ 04-8292365  דואר אלקטרוני: tami@cv.technion.ac.il

 

ראש מנהל

גב’ עירית ענבר

טל’ 04-8293067 פקס 04-8295685 דואר אלקטרוני inbari@technion.ac.il