מלגות ופרסים בפקולטה

מפעל המלגות בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית הוקם בשנת 2006 ע”י פרופ’ ארנון בנטור, שכיהן אז כדיקן הפקולטה. למעלה מ 100- מלגות קיום ושכר לימוד מוענקות לסטודנטים, המלגות מוענקות במסגרת “קרן שביט”, “עתידים לתשתיות” ו”קשר לענף הבנייה”, בשיתוף ותמיכה של קרנות וחברות פרטיות וציבוריות מהמובילות בתחומי ההנדסה האזרחית והסביבתית. מפעל המלגות נועד לקדם את ההון האנושי ההנדסי בענף הבנייה והתשתיות.
“קרן שביט” נוסדה בשנת 2004 ע”י יצחק  (אדי) וציפורה שטרייפלר- שביט לזכר הוריהם יונה לאה שטרייפלר ז”ל ויוסף וחווה איזנפלד ז”ל. ייעוד הקרן הוא עידוד סטודנטים מצטיינים ללמוד הנדסה אזרחית וסביבתית וזאת ע”י הענקת מלגות לכיסוי הוצאות שכר הלימוד והמחייה.

קול קורא למלגות ופרסים לסטודנטים מצטיינים ולסגל מצטיין בהוראה תשע”ח, 2018

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית מציעה למתקבלים חדשים שני סוגי מלגות בהתאם לקריטריונים הבאים:
א. מלגות מצטיינים (ללא תלות במצב סוציו-אקונומי)

המלגה מיועדת למתקבלים חדשים אשר סכם הכניסה שלהם וציון הפסיכומטרי גבוהים במיוחד.
•תהליך קבלת המלגה מותנה בחיבור הסטודנט עם קרן או חברה מאמצת מהתעשייה, אשר מממנת את המלגה. בתמורה הסטודנט מחויב לעבוד בחברה יום בשבוע או במרוכז בקיץ ללא תמורה כספית. החל מהשנה השנייה של הלימודים – כהתנסות מקצועית.
•כמו כן הסטודנט מחויב כהתחייבות חד צדדית לעבוד בחברה עם תום לימודיו במשך שנתיים או לחילופין לתקופה שוות ערך לתקופה שקבל מלגה.

ב. מלגות עתידים לתשתיות (בתלות במצב סוציו-אקונומי)

המלגה מיועדת למתקבלים חדשים בסכם קבלה המותאם למסלול אליו נרשמו ובמצב סוציו-אקונומי העומד בקריטריונים של עמותת עתידים.
•תהליך קבלת המלגה מותנה באישור עמותת עתידים ובחיבור הסטודנט עם חברה מאמצת מתאימה מהתעשייה. הסטודנט מקבל מלגת שכר לימוד ומלגת קיום במשך 4 שנות לימודיו בטכניון.
•בתמורה הסטודנט מחויב לעבוד בחברה יום בשבוע או במרוכז בקיץ ללא תמורה כספית. החל מהשנה השנייה של הלימודים – כהתנסות מקצועית.
•כמו כן הסטודנט מחויב כהתחייבות חד צדדית לעבוד בחברה עם תום לימודיו במשך שלוש שנים. או לחילופין לתקופה שוות ערך לתקופה שקבל מלגה.
פרטים נוספים על עמותת עתידים ורישום לתוכנית “עתידים לתעשייה”, ניתן למצוא באתר:
http://atidim.org/program/industry
לפרטים: עליזה בלסברג | aliza@technion.ac.il | 04-8292361 | פקס. 04-8295708 |

החברות השותפות:
אוליצקי – עבודות עפר כבישים ופיתוח בע”מ
אי.די.אי. טכנולגיות בע”מ
גיאו-פוינט מקבוצת אופק צילומי אויר
גילי ויואל עזריה בע”מ – ע”ש דוד עזריה ז”ל
דניה סיבוס בע”מ – ע”ש אופיר דרמן ז”ל
המכון לחקר התחבורה
המרכז למיפוי ישראל
ולפמן תעשיות בע”מ
חנ”י – חברת נמלי ישראל
טבע תעשיות פרמצבטיות בע”מ
י.מ. שובל 2000 הנדסה בנין ויזמות בע”מ – ע”ש אבי ביטס ז”ל
ינון – תכנון, ייעוץ ומחקר בע”מ
כלל מוצרי בטון בע”מ
מקורות – חברת המים הלאומית
נשר – מפעלי מלט ישראליים בע”מ
קבוצת אורון אחזקות והשקעות בע”מ – ע”ש דוד עזריה ז”ל
שיכון ובינוי סולל בונה – תשתיות בע״מ
קרן ע”ש רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז”ל
קרן ע”ש יוסף אלרואי ז”ל
קרן מלגות לסטודנטים מצטיינים מהמגזר הערבי
קרן ע”ש פרופ’ יורם צימלס ז”ל
קרן שביט
חיפה כימיקלים בע״מ
תאגיד מי רמת-גן

מפעל הפרסים בפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית נערך מדי שנה מאז 1979 ובמסגרתו מונצחים התורמים, יקיריהם, או החברה שבבעלותם. מקבלי הפרסים והמענקים הינם סטודנטים בלימודי הסמכה ומוסמכים ומרצים המצטיינים בלימודים, במחקר ובהוראה.

מעמד זה של טקס הפרסים הפקולטי השנתי הוא נקודת מפגש מיוחדת שבה הפקולטה בכלל והמצטיינים מבין באיה זוכים לחיבוק חם אוהב ותומך מחוג ידידיה.

בזכות תרומות אלה, הפקולטה יכולה להוקיר ולעודד מצוינות בקרב הסטודנטים וחברי הסגל ולתמוך בסטודנטים טובים הזקוקים לסיוע כלכלי.

פרסים ותרומות ע”ש:
פרופ’ שרגא ז”ל ורינה אירמאי נתרם ע”י שרגא ורינה אירמאי
חברת איתנית בע”מ נתרם ע”י חברת איתנית בע”מ
פרופ’ יצחק אלפן ז”ל נתרם ע”י משפחת אלפן ומוקירי זכרו
חברת א. ארנסון בע”מ נתרם ע”י חברת א. ארנסון בע”מ
קבוצת אפקון בקרה ואוטומציה בע”מ נתרם ע”י קבוצת אפקון
חברת בטון דרוך בע”מ נתרם ע”י חברת בטון דרוך בע”מ
מהנדס אלברט וזיוה בן-דוד נתרם ע”י חברת אבן-זיו בע”מ
מהנדס יאיר בנימיני ז”ל נתרם ע”י יוסף בנימיני , חברת יוטבין בע”מ
מהנדס מיכאל גולן והבת שרה נץ ז”ל נתרם ע”י חוה גולן
מהנדס ארמי גרינשטיין נתרם ע”י מהנדס ארמי גרינשטיין – הנדסה גיאודטית בע”מ
אינג’ יהושע גרינשפן ז”ל נתרם ע”י מרים גרינשפן ז”ל
חברת הלפרין-פלוס בע”מ נתרם ע”י משה פלוס
מהנדס יצחק הרשקוביץ ז”ל נתרם ע”י עמותת “דרך יצחק הרשקוביץ”
סרן גל ויסברג ז”ל נתרם ע”י הוריו יעל ואלכס ויסברג
אסתר ופרופ’ גדליה ויסמן ז”ל נתרם ע”י משפחת ויסמן ומוקירי זכרם
מהנדס יעקב כהן ז”ל נתרם ע”י חברת ד.א.ל. הנדסה בע”מ
מהנדס רונן כהן ז”ל נתרם ע”י חברת יונה יעוץ וניהול הנדסי בע”מ
בוגרי מחזור ל”ה בפקולטה נתרם ע”י בוגרי המחזור
חברת לירית GSL בע”מ נתרם ע”י חברת לירית GSL הנדסת קרקע בע”מ
לנגת פיתוח בע”מ נתרם ע”י מהנדס דוד גת
לשכת המודדים המוסמכים בישראל נתרם ע”י חברי הלשכה
גולדה וחיים ליבנה ז”ל נתרם ע”י פרופ’ משה ליבנה ז”ל ומשפחתו
מרים ואברהם ברזובסקי )ליבנה( ז”ל נתרם ע”י פרופ’ משה ליבנה ז”ל ומשפחתו
בלה וישראל מילר ז”ל נתרם ע”י רות ליבנה ומשפחתה
פרופ’ משה ליבנה ז”ל נתרם ע”י בני משפחתו
מהנדס עוזי מנור ז”ל נתרם ע” חברת יונה יעוץ וניהול הנדסי בע”מ
משה מעין ז”ל נתרם ע”י בינימין ורחל מעין “מעין שירותי הנדסה”
שולמית וטוביה נצר ז”ל נתרם ע”י משפחת נצר
ישראל ענבי ז”ל נתרם ע”י חברת ענבי-גוטליב מהנדסים יועצים בע”מ,
אשתו שוש והילדים רון ומאיה
פרופ’ מרדכי, בוניה ונעמן פלג ז”ל נתרם ע”י שמואל פלג ושושנה פלג
מהנדס יחזקאל קופלביץ, מהנדס אריה צימרמן נתרם ע”י חדוה צימרמן הבת והרעיה
אינג’ אליעזר שפירא ז”ל נתרם ע”י חברת שורה בע”מ
אסתר ומרדכי רובינשטיין ז”ל נתרם ע”י חברת אהרון רובינשטיין ובניו
אהרון רובינשטיין ז”ל נתרם ע”י חברת אהרון רובינשטיין ובניו
אביאל, ענת ועופר רון נתרם ע”י כרמית רון
ד”ר גרשון שטיינברג נתרם ע”י ד”ר גרשון שטיינברג
פרופ’ רחל שלון נתרם ע”י בני המשפחה
פרופ’ בנימין שמוטר ז”ל נתרם ע”י חבריו ומוקירי זכרו
ע”ש משה שנבל ז”ל נתרם ע”י חיה שנבל וצחי שנבל – אתר קרן המלגות ע”ש שנבל

מלגות ע”ש:
רחל ואברהם צבי ברנוביץ ז”ל נתרם ע”י אברהם ורחל ברנוביץ ז”ל
אינג’ יהודה זהר ז”ל נתרם ע”י משפחת זוהר
עמותת חסד וחמלה נתרם ע”י מר ירמיהו עיני
אינג’ יעקב פינצ’וק ז”ל נתרם ע”י האב שמעון פינצ’וק ז”ל
אלעד רם ז”ל נתרם ע”י גלית ואלה רם, שולמית ועצמון רם
זלמן, ברכה ובנם מיכאל שריון ז”ל נתרם ע”י המשפחה ומוקירי זכרם