מפגשי הכנה לקראת בחינת הסיווג בכימיה

  • סטודנטים שהתקבלו למסלול הנדסת סביבה ולא למדו כימיה בתיכון יכולים להתקבל ולהתחיל ללמוד במסלול.
  • סטודנטים אלה יצטרכו לעבור את בחינת הסיווג בכימיה במהלך הסמסטר הראשון. מומלץ כמובן לעבור את בחינת הסיווג אפילו קודם כי היא מכסה את הבסיס (קדם) לקורס יסודות הכימיה שנלמד בסמסטר הראשון.
  • אנו מתארגנים כך שכל חייבי הסיווג יוכלו להיבחן כבר בחודש הראשון של הסמסטר. לצורך כך, נקיים מספר מפגשי הנחייה ותרגול (לסטודנטים להנדסת סביבה) שיתחילו במהלך השבוע שלפני תחילת הסמסטר וימשיכו בשלשת השבועות הראשונים של הסמסטר. במקביל, ניתן להתקדם בקצב אישי בלימוד הקורס האינטרנטי המכין לבחינת הסיווג.
  • פרטים לגבי מפגשי ההנחיה יימסרו למתקבלים ללימודים.

הודעה למתחילי הנדסת סביבה חייבי בחינת סיווג בכימיה