פרויקט בניית המהנדס

פרויקט בניית המהנדס:

מאת: שלי בן צבי עציוני

בתאריך 17.01.18 התקיים בבניין רבין אירוע הפרויקט של הקורס “בניית המהנדס”. באירוע נכחו סטודנטים, סגל הקורס: גבריאל טרכטנברג, מיכל אשור, לירן ענבי, ווסים חורי, עמיר מגן ועודד אילני וכן, אורחים נוספים שבאו לצפות בסטודנטים מציגים את המבנים שתכננו ומעמיסים עליהם משקל עד להריסה, לקול תשואות הקהל.

במסגרת הפרויקט נדרשו הסטודנטים לתכנן ולבנות העמסת ניסיון על דגם הנשען על שני צירי השענה, עם שני זיזים, המיועד לשאת, בנוסף למשקלו העצמי, שני עומסים מרוכזים בקצות הזיזים.

בשלב הראשון הדגם הועמס בשתי קצות הזיזים על ידי משקולות פלדה של 200 ניוטון כל אחת. לאחר מכן נבחנה מידת השקיעה, יציבות כללית, אי קריסה צידית ואי קריסת רכיבים. לאחר מכן הדגם הועמס ב50 ניוטון נוספים בכל אחד מהזיזים בנפרד. בשלב הבא הדגם הועמס באופן הדרגתי וסימטרי על ידי שתי משקולות פלדה נוספות בקצה כל זיז עד להריסת הדגם או סיום מלאי המשקולות. לאחר כל שלב הוערך הדגם על פי הקריטריונים שצוינו לעיל.

הזוכים במקום הראשון ובפרס כספי יבחרו בקרוב על ידי צוות הקורס.

בהצלחה לכל המשתתפים!