מלגות ופרסים

מלגות:

הפקולטה מעניקה מלגות לסטודנטים בלימודי מוסמכים השוהים בטכניון ומקדישים זמנם לעבודת המחקר, ועונים לקריטריונים אקדמיים של הפקולטה להענקת מלגות אלו.

המלגות מוענקות באופן מדורג, על פי הישגים אקדמיים, ומאפשרות לסטודנט להקדיש את מירב זמנו לעבודת המחקר. סכום המנה החודשית משתנה בהתאם לתואר ולשלב המחקרי בו נמצא המשתלם. סטודנט יכול לקבל בין 6-2 מנות מלגה חודשיות לסמסטר מסויים. הפקולטה מעודדת חברי סגל לתת השלמת מלגות לתלמידי מחקר מתוך מענקים של חברי הסגל במחקרים ממומנים.

במסלול “ללא תיזה” אין מלגות (פרט לחיילים בשירות חובה המבקשים מלגת שכר לימוד).

פרסים ומלגות מטעם ביה”ס ללימודי מוסמכים

מידי שנה ממליצה הפקולטה על סטודנטים מצטיינים בלימודי מוסמכים כמועמדים מטעמה לפרסים ומלגות טכניוניות וחוץ טכניוניות כגון:

שם הקרן/הפרס הנושא
קרן וולף מלגות ומענקי מחקר לסטודנטים לתארים גבוהים על בסיס הצטיינות אקדמית.
קרנות זף, פיין, נאמן מלגות לדוקטורנטים מתחילים המקבלים מלגה.
דיאן וליאונרד שרמן מלגות למגיסטרנטים מילגאים העוסקים במחקר בינתחומי.
קרן צ’רלס קלור מלגות המיועדות למשתלמים מצטיינים לדוקטורט.
קרן אדאמס מלגות לדוקטורנטים מתחילים בתחומי מדעי הטבע והמתימטיקה.
קרן הרבור מלגות למגיסטרנטים מתחילים, המקבלים מלגה ומשתלמים בתחומי ההנדסה, המדעים והכלכלה.
קרן גוטווירט מלגות ומענקים לסטודנטים מצטיינים לדוקטורט ולמגיסטר.
ות”ת מלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהמגזר הערבי.
ות”ת – פריפריה מלגות לדוקטורנטים מצטיינים המתגוררים בפריפריה.

פרסים ומענקי מחקר מטעם הפקולטה

הפרסים במסגרת תחרות הפרסים הפקולטית, מוענקים מידי שנה ע”י הפקולטה.

שם הקרן מקימי הקרן והתורמים הנושא

רן נאור לקידום מחקר בטיחות בדרכים

עמותת “אור ירוק” מחקר לתואר מגיסטר בבטיחות בדרכים
יעל ואינג’ אשר אולניק ז”ל הבנות דורית ורות מחקר בניהול הבנייה
רינה ופרופ’ שרגא אירמאי רינה ושרגא אירמאי מחקר בהידרודינמיקה, זרימה בתווך נקבובי, הידרולוגיה בהנדסת הסביבה
יאיר בנימיני ז”ל יוסף בנימיני, “יוטבין” חב’ בע”מ בטיחות בדרכים
מיכאל גולן והבת שרה נץ ז”ל חוה גולן תשתיות כבישים, תכנון תחבורה ומחלפים, גשרים ומנהרות
ארמי גרינשטיין המהנדס ארמי גרינשטיין

הנדסה גיאודטית בע”מ

מחקר מצטיין לתואר דוקטור בגיאו-אינפורמציה
אינג’ יהושע גרינשפן ז”ל מרים גרינשפן מחקר בהנדסת הסביבה ומשאבי מים, זיהום אויר, קלימטולוגיה, טיפול במים ושפכים.
האורגניזם השלם משרד החקלאות פרס למימון הלימודים במסלול להנדסה חקלאית
ברל פריד ליאונרדס ז”ל מילדרד פריד אלברג (קנדה) מחקר מצטין בגיאוטכניקה
לנגת בע”מ מהנדס דוד גת המילגאי המצטיין בהוראה בפקולטה
מילר בלה וישראל ז”ל רות ליבנה ומשפחתה מילגאי מצטיין בהוראה בהנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה
טוביה נצר ז”ל משפחת נצר

חברת אינטרדקו בע”מ

מחקר באנליזה ותכן של מבנים

 

פרופ’ מרדכי, בוניה ונעמן פלג ז”ל שמואל פלג ושושנה פלג מצטיין במקצועות “הנדסת תנועה”
אסתר ומרדכי רובינשטין ז”ל אהרון רובינשטין ז”ל

חברת רובינשטין ושות’

היבטים כלכליים של עבודות בנין
פרופ’ רחל שלון ז”ל בני המשפחה מחקר בחומרי בנייה