גיאוטכניקה

הנדסה גיאוטכנית  הינה התחום של הנדסה אזרחית המתייחס לקרקע, סלע ומים תת-קרקעיים, והקשר שלהם לתכנון, ביצוע ותפעול של פרוייקטים הנדסיים. 

מאחר וכמעט כל מבנה מבוסס על או בתוך הקרקע / הסלע (למעט מבנים צפים במים או באוויר), הנדסה גיאוטכנית הינה חלק בלתי נפרד מהתכנון, הביצוע והתפקוד של מבנים אלו.

ההתייחסות ההנדסית לקרקע הינה, לעיתים, כגוף אקטיבי המפעיל עומסים על מבנים  (כגון: מבנים תומכים, מבנים תת-קרקעיים), ולעיתים כגוף המגיב לעומסים (כגון: ביסוס של מבנים, יציבות של מדרונות ותגובות לרעידות אדמה) ולעיתים כחומר בנייה (כגון: חומרי מיסעה, חומרי מילוי לסוללות, קירות מקרקע משוריינת).

ההנדסה הגיאוטכנית המודרנית דורשת שילוב של הבנה יסודית של מכניקה, התמצאות בתכונות המכניות של קרקעות וסלעים ויכולת בחישובים אנליטיים ונומריים במחשב.

הפעילות של מהנדס גיאוטכני משלבת עבודה במשרד, במעבדה ובאתר.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (גיאוטכניקה)”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: ביסוס מבנים, יחסי גומלין קרקע-מבנה, ניתוח יציבות מדרונות, חישוב מבנים תומכים, תכונות מכניות של הקרקע, שיטות חקיקה ומדידה בשדה, בחינת שיטות תיאורטיות לחישוב מצבי הרס.

מסלול לתואר: “מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (גיאוטכניקה)”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב ללא תיזה – ME

נושאי ההשתלמות: ביסוס מבנים, יחסי גומלין קרקע-מבנה, ניתוח יציבות מדרונות, חישוב מבנים תומכים, תכונות מכניות של הקרקע, שיטות חקיקה ומדידה בשדה, בחינת שיטות תיאורטיות לחישוב מצבי הרס.

לימודים לתואר דוקטור PhD