הנדסה חקלאית

הכלים הנרכשים במהלך ההשתלמות בלימודי מוסמכים במסלול להנדסה חקלאית לקראת תארי מגיסטר ודוקטור מקנים למשתלמים ידע באמצעות מקצועות הלימוד, אימון בשיטות מחקר, הערכת מידע, ניתחו והצגתו.

אלו תלויים בנושא המחקר ואופיו וכוללים, בין השאר, מידול וסימולציה, מדידות ובקרה, עיבוד תמונות, אותות, מידע וקבלת החלטות.

ההשתלמות לתארים גבוהים במסלול להנדסה חקלאית הינה במגוון תחומים:

  • הנדסת קרקע, מים והשקיה
  • מכניקה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות
  • איכות הסביבה הפתוחה
  • חקלאות מבוקרת וממוכנת
  • חישה ובקרה במערכות חקלאיות,ביולוגיות וסביבתיות
  • ניהול מערכות חקלאיות ומשאבים טבעיים
  • הנדסת חומרים ביולוגיים ומשאבים טבעיים
  • אבטחת איכות תוצרת חקלאית וביולוגית
  • מערכות אקולוגיות.

נושאים לדוגמא בהנדסה חקלאית:

מכניקה של קרקע; יחסי מכונה-קרקע; עבירות ורכב שדה; תכונות פיסיקליות של חומרים ביולוגיים; סיווג תוצרת חקלאית; אוטומציה ובקרה; חישה מרחוק; חיישנים ומדידות; זיהום אוויר במערכות חקלאיות; פיסיקה של הקרקע; תהליכי מעבר בסביבה נקבובית; השקיה, ניקוז; שימור הקרקע; מאגרי מים; בקרת מערכות מים; יחסי מים-קרקע-צמח; פיסיולוגיה של הצמח; בקרת אקלים בחממות; חקלאות מים; כימיה פיסיקלית של חרסיות קרקע; פיתוח דשנים; שטיפת טיוב ושיקום קרקעות מלוחות וטיובן; בעיות סביבתיות במערכת הקרקע; טיפול בשפכים ובפסולת מוצקה ויישומם בחקלאות; מניעת זיהום; אנרגיה ואנרגיה מתחדשת; מערכות אקולוגיות ושימור.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון הנדסי ארבע – שנתי המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: הנדסת קרקע, מים והשקייה, מכניקה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, איכות הסביבה הפתוחה, חקלאות מבוקרת וממוכנת, חישה ובקרה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, ניהול מערכות חקלאיות ומשאבים טבעיים, הנדסת חומרים ביולוגיים ומשאבים טבעיים, אבטחת איכות תוצרת חקלאית וביולוגית, מערכות אקולוגיות.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית (מדעי המים, הקרקע והסביבה)”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון הנדסי ארבע – שנתי המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: הנדסת קרקע, מים והשקייה, מכניקה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, איכות הסביבה הפתוחה, חקלאות מבוקרת וממוכנת, חישה ובקרה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, ניהול מערכות חקלאיות ומשאבים טבעיים, הנדסת חומרים ביולוגיים ומשאבים טבעיים, אבטחת איכות תוצרת חקלאית וביולוגית, מערכות אקולוגיות.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים במדעי ההנדסה חקלאית”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון תלת- שנתי המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: הנדסת קרקע, מים והשקייה, מכניקה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, איכות הסביבה הפתוחה, חקלאות מבוקרת וממוכנת, חישה ובקרה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, ניהול מערכות חקלאיות ומשאבים טבעיים, הנדסת חומרים ביולוגיים ומשאבים טבעיים, אבטחת איכות תוצרת חקלאית וביולוגית, מערכות אקולוגיות.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים במדעי ההנדסה החקלאית (מדעי המים, הקרקע והסביבה)”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון תלת – שנתי המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: הנדסת קרקע, מים והשקייה, מכניקה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, איכות הסביבה הפתוחה, חקלאות מבוקרת וממוכנת, חישה ובקרה במערכות חקלאיות, ביולוגיות וסביבתיות, ניהול מערכות חקלאיות ומשאבים טבעיים, הנדסת חומרים ביולוגיים ומשאבים טבעיים, אבטחת איכות תוצרת חקלאית וביולוגית, מערכות אקולוגיות.

לימודים לתואר דוקטור PhD

מזכירת לימודי תארים מתקדמים

גב’ רחל סגל

טל’ 04-8292343 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: srachel@technion.ac.il