הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה

מיפוי וגיאו-אינפורמציה הינו מדע מדוייק בין-תחומי העוסק בקביעת מיקום על פני כדור הארץ ובחלל, ובניתוח ועיבוד מידע מרחבי.

הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה מהווה את הבסיס למערכות מודרניות למיפוי, לניהול ופיתוח תשתיות הבינוי, התחבורה, הטלקומוניקציה והאנרגיה, ולפיתוח מערכות מדוייקות למודיעין ושליטה.

נגישות המידע המרחבי, ההנדסי והגיאוגרפי ומערכות המחשוב המהיר והאינטרנט הפכו מידע זה לאלמנט חשוב בתעשיות המידע המודרני. 

חשיבות זו באה לידי ביטוי הן בתחום הפצת המידע והן בתחום פיתוח יישומים. 

פיתוחים מעין אלה מבוצעים כיום באמצעות מהנדסי מיפוי וגיאו-אינפורמציה בחברות ההי-טק בארץ ובעולם.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה”

מיועד לבעלי תואר ראשון בהנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה / הנדסה גיאודטית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: מדידות וגיאודזיה, מיפוי ממוחשב, מערכות מידע גיאוגרפי, פוטוגרמטריה וחישה מרחוק.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים במדעי המיפוי והגיאו-אינפורמציה”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון במדעים או במדעי ההנדסה המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc, בכפוף להשלמות נדרשות

נושאי ההשתלמות: מדידות וגיאודזיה, מיפוי ממוחשב, מערכות מידע גיאוגרפי, פוטוגרמטריה וחישה מרחוק.

לימודים לתואר דוקטור PhD