הנדסת תחבורה ודרכים

הנדסת תחבורה ודרכים ומדעי התחבורה עוסקים במכלול ההיבטים הנחוצים כדי לתכנן, להקים, לתחזק ולנהל מערכת תחבורה יעילה ובטוחה ולהבין את מערכת יחסי הגומלין של מערכת זו עם המערכת העירונית והסביבתית. 

זהו מדע בין תחומי המשלב אלמנטים הנדסיים כגון תכן ותפעול דרכים, צמתים ומחלפים, תכן מסעות וחקר מאפיני זרם התעבורה, תכנון ערים וגיאוגרפיה, כלכלה וסטטיסטיקה, חקר ביצועים, טכנולוגיות מתקדמות ופסיכולוגיה.

סטודנטים מתמחים בתחומים שונים הכוללים:  מבנה מסעות, תכן דרכים, הנדסת תנועה, תכנון תחבורה, כלכלת תחבורה, תחבורה ציבורית, תחבורה אווירית, ניהול מערכות תחבורה, מערכות תחבורה חכמות, בטיחות, מדיניות והתנהגות נהגים ונוסעים. 

בוגרי הנדסת תחבורה ודרכים ומדעי התחבורה יוכלו להשתלב בקלות במגוון תפקידים בחברות ציבוריות (כגון: מ.ע.צ החדשה, משרד התחבורה, נתיבי איילון, עיריות שונות) ובחברות פרטיות העוסקות בתכנון ובהקמה של פרוייקטים תחבורתיים בעלי חזון ואתגר הנדסי רב. 

פרוייקטים אלה הם בהיקפים כספיים ניכרים ומשתלבים במערכת הנדסית-תחבורתית מהשורה הראשנוה בעולם.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (הנדסת תחבורה ודרכים)”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: תכן גיאומטרי של דרכים, תכן מבנה דרכים וחומרים, הנדסת תעבורה, תכנון צמתים, מחלפים, מערכות רמזור ובקרה, תחבורה אווירית,קיבולת ותפעול מערכות תנועה, בטיחות בדרכים, כלכלת תחבורה והערכת פרוייקטים תחבורתיים, תכנון תחבורה, תכנון ותפעול תחבורה ציבורית

מסלול לתואר: “מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (הנדסת תחבורה ודרכים)”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב ללא תיזה – ME

נושאי ההשתלמות: תכן גיאומטרי של דרכים, תכן מבנה דרכים וחומרים, הנדסת תעבורה, תכנון צמתים, מחלפים, מערכות רמזור ובקרה, תחבורה אווירית, קיבולת ותפעול מערכות תנועה, בטיחות בדרכים, כלכלת תחבורה והערכת פרוייקטים תחבורתיים, תכנון תחבורה, תכנון ותפעול תחבורה ציבורית

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים במדעי התחבורה”

לסטודנטים בעלי תואר ראשון במקצועות הנדסה וכן בוגרי כלכלה, סטטיסטיקה, גיאוגרפיה וארכיטקטורה, המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc , בכפוף להשלמות נדרשות

נושאי ההשתלמות: זרימת תנועה ומאפייניה, מערכות רמזור ובקרה, מאפייני קיבולת תפעול תנועה, תכנון תחבורה, בטיחות בדרכים, כלכלת תחבורה, תחבורה ציבורית.

במסלול לקראת התואר: “מגיסטר למדעים במדעי התחבורה” – קיימת אפשרות של התמחות ב”בטיחות בדרכים”

תכנית זו נועדה להכשיר אנשי מקצוע ברמה גבוהה שיתמחו, במסגרת לימודי תואר שני, במקצועות רלוונטיים של “בטיחות בדרכים”.

שלד ההתמחות דומה במאפייניו למסלול הקיים במדעי התחבורה, אולם קיים שוני במקצועות החובה והבחירה.

קהל הייעד של התכנית דומה לקהל הייעד של המסלול במדעי התחבורה: בוגרי הנדסה אזרחית ומקצועות הנדסה אחרים, כלכלה, סטטיסטיקה, גיאוגרפיה, פסיכולוגיה, בכפוף להשלמות נדרשות.

במסלול התמחות זה התואר שינתן במגיסטר יהיה: “מגיסטר למדעים במדעי התחבורה”

ובגיליון הציונים יופיע שהסטודנט התמחה ב”בטיחות בדרכים”

התכנית בשיתוף ובתמיכת “קרן רן נאור” לקידום מחקר בטיחות בדרכים מיסודה של “עמותת אור ירוק”

מידע נוסף אודות המסלול עם התמחות ב”בטיחות בדרכים”

לימודים לתואר דוקטור PhD