חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבניה

פרוייקטי בנייה מודרניים כוללים מגוון גדול של חומרים חדשים, אלמנטי בנייה מתועשים ומערכות מורכבות. 

תכונותיהם של מרכיבים אלה מתוכננות כיום בקפידה על מנת לתת מענה לדרישות תפקוד מוגדרות היטב ולאפשר בנייה בת-קיימא, העונה על צרכי המשתמש והחברה מהיבטים רבים כגון: חוזק ושלמות לאורך זמן, בטיחות בפני אש ובפני רטיבות, תנאי נוחות אקלימית ואקוסטית, חיסכון באנרגיה והקטנת ההשפעה של הבנייה על הסביבה (“בנייה ירוקה”).

תחום חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבנייה עוסק בהיבטים המדעיים, ההנדסיים והטכנולוגיים של חומרי הבנייה והתפקוד הפיסי של הבניין במכלול ההיבטים הללו. 

הלימודים בתחום מעניקים ידע מדעי והנדסי הדרוש בשלבים שונים של פרוייקטי בנייה ובפיתוח חומרים וטכנולוגיות חדשות. 

ידע זה מיושם בעת הבחירה, התכנון והבדיקה של חומרים ורכיבי בנייה, במהלך התכנון של פרטי בניין, בניתוח ותכנון היבטים טכנולוגיים של תהליך הביצוע, ובמהלך השימור, השיקום והשדרוג של בניינים קיימים, ותורם לאיכות התכנון של הפרוייקט, לטיב העבודות המבוצעות, ומבטיח את התפקוד התקין לאורך הזמן.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבניה)”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc

נושאי ההשתלמות: חומרי הבניה, תפקוד פיזי של בניינים, קיים ואחזקה, אבטחת איכות בבניה, בטיחות אש בבניינים, מחזור ושימור בבניה, אנרגיה בבניינים.

מסלול לתואר: “מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבניה)”

לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב ללא תיזה – ME

נושאי ההשתלמות: חומרי הבניה, תפקוד פיזי של בניינים, קיים ואחזקה, אבטחת איכות בבניה, בטיחות אש בבניינים, מחזור ושימור בבניה, אנרגיה בבניינים.

לימודים לתואר דוקטור PhD