מידע נוסף – למי לפנות?

מזכירות תארים מתקדמים ראשית בפקולטה

גב’ ליאל גל

טל’ 04-8292565 פקס’  04-8293135   דואר אלקטרוני: liel@tx.technion.ac.il

היחידה להנדסת משאבי מים וסביבה

מזכירת לימודי תארים מתקדמים

גב’ רחל סגל

טל’ 04-8292343 פקס’ 04-8228898 דואר אלקטרוני: srachel@technion.ac.il

 

היחידה להנדסת תחבורה וגיאו-אינפורמציה

מזכירות תארים מתקדמים

גב’ ציפי בן-סימון

טל’ 04-8292366 פקס’ 04-8295708  דואר אלקטרוני: transeng@tx.technion.ac.il

היחידה להנדסת מבנים וניהול הבניה

מזכירות תארים מתקדמים

גב’ תמי צאצאשוילי

טל’ 04-8292322 פקס’ 04-8292365  דואר אלקטרוני: tami@cv.technion.ac.il