ניהול הבנייה

מנהלי בנייה פועלים לעיתים בשירות הייזם הציבורי או הפרטי, לעיתים בשירות הגוף המבצע ולעיתים בשירותם של משרדי ניהול, תיאום ופיקוח.
ניהול תהליך הבנייה בשלביו השונים כולל מגוון רחב של עיסוקים אשר דורשים ידע ומיומנות בתחומים ניהוליים, כלכליים, עסקיים, תכנוניים ומשפטיים, בנוסף להיבטים ההנדסיים הקלאסיים.
בשנים האחרונות מורגש צורך גובר והולך בהכשרתם ברמה גבוהה של מהנדסים אזרחיים לפעול בצורה מובנית ומקצועית יותר בכל ההיבטים האלה.
לפיכך, מוצע בתוכנית לתואר שני בניהול ובנייה תמהיל ייחודי של קורסים עם דגש חזק על שלבי הייזום, ניתוח הכדאיות והניהול העסקי של פרוייקטי בנייה, תשתיות ונדל”ן.
קורסים נוספים מצעים העמקה בנושאי מנהיגות, מגה-פרוייקטים, תיעוש הבנייה, ניהול איכות ובנייה רזה.

תכניות לימוד והשתלמות

הפירוט להלן ממצה ומשקף במידת האפשר את הפירוט בקטלוג. דרישות ההשלמה המדוייקות והפרטים המלאים מפורטים בקטלוג העדכני של ביה”ס ללימודי מוסמכים.

מסלול לתואר: “מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית (ניהול הבניה)”
לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב עם תיזה – M.Sc
נושאי ההשתלמות: ניהול פרוייקט בניה, ייזום ובדיקת כדאיות של פרוייקטי בניה, ניהול כוח אדם בבניה, תיעוש ואוטומציה בבניה, ניהול איכות וערך בבניה, בקרת פרוייקטי בניה, הנדסת ביצוע.

מסלול לתואר: “מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית (ניהול הבניה)”
לסטודנטים בוגרי תואר ראשון ארבע שנתי בהנדסה אזרחית המשתלמים בנתיב ללא תיזה – ME
נושאי ההשתלמות: ניהול פרוייקט בניה, ייזום ובדיקת כדאיות של פרוייקטי בניה, ניהול כוח אדם בבניה, תיעוש ואוטומציה בבניה, ניהול איכות וערך בבניה, בקרת פרוייקטי בניה, הנדסת ביצוע.

לימודים לתואר דוקטור PhD