תארים גבוהים ומחקר

הנדסת מבנים
ניהול הבנייה
חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבניה
גיאוטכניקה
הידרודינמיקה ומשאבי מים
הנדסה סביבתית
הנדסה חקלאית

הנדסת תחבורה ודרכים
הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה