תנאי קבלה

תנאי קבלה לתואר מגיסטר:

יתקבלו מועמדים בעלי תואר ראשון בהנדסה אזרחית או בתחום אחר בעלי ממוצע כללי משוקלל של 80.0 ומעלה.

מועמד עם ממוצע כללי משוקלל 75.0-79.9 יוכל להתקבל לנתיב “ללא תיזה”.

אם הישגיו לאחר שני סמסטרים יהיו גבוהים, תוכל הוועדה ללימודי מוסמכים לשקול לאשר העברתו לנתיב מחקר/עבודת גמר.

מועמד בעל נסיון רלוונטי רב (כחמש שנים) ובעל ממוצע משוקלל של 75.0 ומעלה, יכול להגיש בקשה מנומקת ומפורטת בצירוף קורות חיים ושתי המלצות ממקום עבודתו.

אם הוועדה ללימודי מוסמכים תמצא כי נסיונו והישגיו המקצועיים מספקים, יוכל להתקבל לנתיב מחקר/ עבודת גמר.

מועמד בעל תואר ראשון שלוש שנתי במדעים יחוייב ללמוד מקצועות השלמה מלימודי הסמכה בהיקף של כ- 20.0-32.0 נקודות או יותר.

מספרן המדוייק של נקודות אלו תלוי בתנאי הקבלה של כל מסלול.

הסטודנט יתקבל תחילה כסטודט משלים לתואר מגיסטר למדעים באחד המסלולים המעניקים תואר במדעים (לא בהנדסה), ויעבור למעמד מן המניין לאחר שיעמוד בדרישות ההשלמה ברמה הנדרשת כדי להתקבל להשתלמות לתואר מגיסטר.

תנאי הקבלה במסלול להנדסה חקלאית:

קבלת הסטודנטים ללימודי מוסמכים כפופה לכללי בית הספר ללימודי מוסמכים (ממוצע תואר ראשון 75.0 לפחות). בוגרי תואר ראשון תלת שנתי יידרשו להשלים תחילה מקצועות מלימודי הסמכה. תלמידים עם ציון ממוצע תואר ראשון נמוך מ – 80.0 יידרשו ללמוד קורסים בהיקף של כ- 10.0 נקודות ולעוברם בממוצע של 80.0 לפחות (ולא פחות מ – 75.0 במקצוע בודד) שיהוו מבחן קבלה. ההגדרה המדוייקת של מקצועות ההשלמה תיקבע על ידי וועדת הקבלה הפקולטית ללימודי מוסמכים שמטפלת במסלול.

תנאי הקבלה לתואר דוקטור:

על המועמד להיות, בדרך כלל, בעל תואר מגיסטר למדעים של הטכניון (בנתיב מחקרי), או בעל תואר שקיל של מוסד אקדמי אחר, שהשיג בהשתלמותו לתואר הראשון ממוצע מצטבר 80.0 לפחות, ובהשתלמותו לתואר השני השיג ממוצע מצטבר 85.0 לפחות בציונים ו – 85.0 לפחות בבחינת הגמר.

במקרים מיוחדים, בהתאם לשיקולה של וועדת ל”מ הפקולטית ולשיקולו של סגן דיקן למחקר וללימודי מוסמכים, יוכל להתקבל גם סטודנט מצטיין בעל תואר מגיסטר למדעים של הטכניון (בנתיב עבודת גמר), או בעל תואר שקיל של מוסד אקדמי אחר.

סטודנט בעל תואר מגיסטר בנתיב ללא תיזה (נתיב – ME ) לא יתקבל בדרך כלל להשתלמות לקראת התואר דוקטור, פרט למקרים חריגים של הצטיינות מיוחדת בתואר הראשון ובתואר השני.

*מלבד דרישות הקבלה המפורטות לעיל, עם הרשמתו יגיש כל מועמד לוועדת ללימודי מוסמכים בפקולטה הצעת מחקר מיקדמית – נייר עבודה (כחמישה עמודים) שהכין בהתייעצות עם המנחה המיועד.

ההצעה תכלול: שם הנושא, רקע כללי הכולל סקירה קצרה על היידע העדכני בנושא, סקר ספרות מצומצם, מטרות המחקר, שיטות ביצוע, התרומה המדעית או ההנדסית של המחקר המוצע, רשימת מקורות עדכנית.

חומר זה, יחד עם התעודות על הישגיו בתואר הראשון והשני, ישמשו לדיון בקבלת המועמד. במידת הצורך, ובהתאם לשיקולו של סגן דיקן ל”מ או של וועדת ל”מ הפקולטית, יוזמן המועמד לראיון קבלה. כמו כן, בדרך כלל, יוזמנו לראיון קבלה:

א. מועמדים אשר הישגיהם בתואר השני גבוהים ואולם, הישגיהם בתואר הראשון נמוכים יחסית.

ב. מועמדים אשר סיימו השתלמותם במוסד אקדמי אחר.