ידע ולימודים

במסגרת הלימודים נכללים מקצועות היסוד (פיסיקה, מתמטיקה, כימיה ואנגלית), מקצועות הנדסה בסיסיים כגון: מבוא למכניקה הנדסית, מכניקת זורמים, תכנות מחשבים, ניתוח מערכות, גרפיקה הנדסית ומקצועות בחירה חופשית. במחצית השנייה של תוכנית הלימודים לומדים הסטודנטים עקרונות תכן מבנים, תחבורה, הנדסת הסביבה, הידרוטכניקה ואת העקרונות והשיטה הנדרשים במדעי הבנייה, בתכן הנדסי ובניהול.
הסטודנט יכול לכוון את לימודיו לקראת תואר בתחומים אלה בשני כיוונים: האחד הוא מסלול של הנדסה אזרחית כללית, עם תואר של “מהנדס אזרחי” והשני הוא מסלול ייעודי יותר עם תואר המבטא התמחות באחד מהתחומים הבאים: מבנים, ניהול ובנייה, תחבורה, משאבי מים וסביבה. התואר עבור המסלולים הייעודיים הוא “הנדסה אזרחית – מבנים”, “הנדסה אזרחית – ניהול ובנייה”,  “הנדסה אזרחית – תחבורה”, “הנדסה אזרחית – משאבי מים וסביבה” ושני מסלולים ייעודיים אשר מקנים תואר “הנדסת מיפוי וגיאו-אינפורמציה” ו”הנדסת סביבה” ללא תואר בהנדסה אזרחית. המסלול הכללי “מהנדס אזרחי” נועד לסטודנטים אשר רוצים לשמור לעצמם את הגמישות להיות מעורבים בעתיד במספר תחומי פעילות של ההנדסה האזרחית, או לחילופין, אינם מרגישים את עצמם בשלים בשלב זה לקבוע את תחום ההתמחות שלהם.

מן הראוי לציין, שבשתי החלופות, של תואר כללי ותואר ייעודי, יש הרבה אלמנטים משותפים, בעיקר בכל הקשור למקצועות היסוד הטכניוניים (מקצועת מדעיים וכלליים כגון: מתמטיקה, מדעי מחשב, פיסיקה, כימיה, מכניקה) ומקצועות היסוד הפקולטיים (מקצועות מבוא בכל תחומי ההנדסה האזרחית), וההבדל הוא בעיקר בכ- 55  נקודות השתלמות (מתוך סה”כ של כ- 155 נקודות) בחמשת הסמסטרים האחרונים ללימודים, כפי שרואים בתיאור הסכמאטי שלהלן. סטודנט הבוחר במסלול הנדסה אזרחית כללי בוחר מתוך 55 הנקודות בשתי שרשראות לימוד ייעודיות בהיקף של כ – 35 נקודות, והשאר מקצועות בחירה מתחומים אחרים; סטודנט הבוחר במסלול הייעודי מחויב לקחת את כל 55 הנקודות במסלול זה. מבנה זה מאפשר לסטודנט אשר בחר במסלול הכללי להשלים בעתיד גם התמחות בתואר ייעודי, ע”י השלמת מקצועות מתוך 55 הנקודות של המסלול הייעודי, או להתמחות בתחום מסוים במסגרת לימודי תואר שני, ובהם מסלולי “מגיסטר להנדסה” בכל אחד מהתחומים. תיאור מפורט של כל אחד מהמסלולים הייעודיים ניתן באתר זה בנפרד. בכל אחד מהם ניתן למצוא מידע על כיווני ההתפתחות המקצועית ואפשרויות התעסוקה, אשר באופן עקרוני תהינה פתוחות גם לגבי בוגר המסלול הכללי “הנדסה אזרחית”, בתנאי שיעשה השלמות במהלך לימודיו או תוך כדי עבודתו לאחר שסיים את לימודיו.