הנדסה אזרחית

4133378963_big

ההנדסה האזרחית עוסקת בתכנון, בהקמה ובתפעול של מבנים ומערכות לצורכי התעשייה, הציבור והפרט.

הסטודנט בהנדסה אזרחית חייב להצטיין בנטייה למדעים המדויקים, בעיקר מתמטיקה, פיסיקה וכימיה, על מנת להפיק תועלת מתוכנית הלימודים המכוונת לפתח את כישוריו באנליזה ובסינתזה.

המשימות האופייניות שהמהנדסים האזרחיים עשויים לעסוק בהן בעבודתם ההנדסית, כוללים תכנון, ביצוע והקמה, תפעול ותחזוקה של מגוון רחב של מבנים ופרויקטים הפזורים על טווח רחב של מבנים ותשתיות לאומיות: מבנים ובניינים רבי קומות, מבני דיור ותעשייה, תכנון תחבורה, דרכים, שדות תעופה, נמלים, מתקנים לאנרגיה הידראולית וגרעינית, גשרים, סכרים, ניצול משאבי מים והתפלה, הידרולוגיה ומבנים הידראוליים, אספקת מים וביוב, מחזור, והיבטים של ניהול המתייחסים לכל מגוון התחומים האלה.

כל אלה מותנים בבקיאות ביסודות המדע וההנדסה.

הבעיות העומדות לפתרון דורשות הכרת ההיבטים היסודיים כגון: חומרים, קרקע וביסוס, מכניקת מבנים ומכניקת הזורמים, מדידה ומיפוי. תוכנית הלימודים כוללת, אפוא, קשת רחבה של תחומים בסיסיים לרבות השימוש במחשבים.

תרשים הזרימה לתכנית הלימודים המומלצת במסלול הנדסה אזרחית