לימודים לתארים מתקדמים

לימודי מוסמכים בהנדסת הסביבה מהווים שלב מתקדם בו ניתנת לסטודנטים אפשרות להעמיק את ידיעותיהם בתחומים הרבים של המקצוע.17
בפני הבוגרים פתוחה האפשרות להמשיך ללימודים לתארים גבוהים (מגיסטר ודוקטור) הן בטכניון והן באוניברסיטאות אחרות.