לימודים

תוכנית הלימודים היא ארבע שנתית ומשותפת ל- 3 פקולטות: הנדסה אזרחית וסביבתית, הנדסה כימית והנדסת מזון וביוטכנולוגיה. הרישום12 למסלול מתבצע דרך הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית. התכנית כוללת תשתית מדעית רחבה המורכבת ממקצועות מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה ומדעי המחשב. עם השלמת התשתית המדעית לומד הסטודנט מקצועות שנועדו לתת לו בסיס ראשוני בכל ענפי הנדסת הסביבה. בשלב זה כלולים בין השאר, מקצועות יסוד בנושאי מכניקת זורמים, הידרולוגיה, תהליכים בהנדסה כימית, טיפול בשפכים ובפסולת, ותורת הקרקע.

בוגרים ותארים:

מסיימי המסלול יקבלו תוארB.Sc., מוסמך בהנדסת הסביבה. התואר מקנה גם זכות להמשך לימודים לתארים אקדמיים מתקדמים.

 הכנה ללימודים:

על מנת להתמודד בהצלחה עם שלבי הלימודים הראשוניים של הנדסת הסביבה רצוי שלסטודנט יהיה רקע רחב ככל האפשר במקצועות המתמטיקה, פיסיקה, כימיה וביולוגיה. הקבלה למסלול היא בהתאם לכללי הקבלה לטכניון המופיעים ב’ידיעון למועמדים’.