תעסוקה וקריירה מקצועית

נושאי הסביבה והשמירה על איכותה מהווים כיום אחד ממוקדי ההתעניינות הציבורית החשובים ביותר בארץ ובעולם כולו.15

לבוגרי המסלול להנדסת הסביבה מיגוון רחב של מקומות תעסוקה פרטיים, ציבוריים, וממשלתיים הכוללים משרדי תכנון, מפעלי תעשייה, רשויות מקומיות, גופים ממשלתיים, ארגונים חקלאיים, מוסדות אקדמיים, מכוני מחקר ועוד.

נושאי העבודה העיקריים:

-שמירה על איכות מקורות מים16

-בקרת זיהום אוויר

-טיפול בשפכים ובוצות ושימוש חוזר במים המטופלים

-טיפול, סילוק ומחזור של פסולת מוצקה (אשפה)

-שיפור תהליכי הייצור התעשייתי להפחתת מקורות זיהום8461108241